Temadagar och konferenser

Vi brukar anordna ett antal temadagar per år. På temadagarna brukar vi belysa ett specifikt ämne med ett par föreläsningar och frågestunder.

 

Dessutom är vårt mål att anordna konferenser årligen, men tyvärr kommer det inte att anordnas någon konferens år 2013. Vi har tidigare haft en konferens där vi bjudit in föreläsare både nationellt och internationellt under två dagar.

 

Finns det några förslag är de alltid välkomna skicka dina/era förslag till: sfm.forening@gmail.com