Systerträff

Systerträffen har vi en gång i månaden där det dyker upp påminnelser samt föreläsningar och andra fysiska aktiviteter som bland annat Bowling,Teater m.m.