Donera

Stöd oss!

Vi är en ideell förening som är helt beroende av sponsorer och gåvor utifrån. Stöd från företag och privatpersoner är mycket viktiga för att vi ska kunna fortsätta vårt nödvändiga arbete i samhället som involverar muslimer såväl som icke-muslimer. Som givare till Sveriges förenade muslimer gör du tillsammans med andra givare och volontärer skillnad i samhället. Era gåvor gör konkret nytta i form av böcker, häften och broschyrer som används flera dagar i veckan för Dawa ute bland allmänheten (kallandet till islam). Ert stöd gör det även möjligt med schemalagda föreläsningar som också spelas in och läggs ut på nätet, sommarläger, temadagar, kurser och gemenskap.

Kom ihåg att med rätt avsikt så är denna donation något som Allah älskar och belönar i allra högsta grad. Välgörenhet utgör en viktig del i Islam och dess belöning finner du hos Allah, Han fördubblar den till vem Han vill, Han är den mest Frikostiga och Generösa.
Bevisen är många och här kommer några:

[2:261] DE SOM ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.

Profeten(frid vare med honom) nämner i en hadith flera goda handlingar och utav dessa nämner han: ” Välgörenhet utplånar synder så som vatten släcker eld”[At-Tirmidhi]

 

Nu kan du hjälpa oss genom att ge oss ekonomisk stöd direkt till vår bankkonto!

Vår plusgiro:

635018-5