Pressmeddelande 5 april 2017

Med anledning av de uppgifter som rapporterats de senaste veckorna kring Sveriges Förenade Muslimer (SFM):

 
SFM är en ideell förening. Styrelsen jobbar med föreningsverksamheten på sin fritid. Det är volontärer som gör så att föreningen går runt. Det innebär att vi inte har tid eller kapacitet att ta emot eller hantera de mängder av förfrågningar vi får just nu från olika håll. 
 
Vi hoppas på förståelse för detta.
 
Det kommer att ta tid för oss att samlas, överlägga och besluta om rätt sätt att hantera detta. Vi har inte en betald redaktion som Aftonbladet eller personer som avlönas för detta. Vi har alla arbeten, studier och privatliv som går före ideella åtaganden.
 
När det gäller de konkreta uppgifterna kring det som sagts på enskilda föreläsningar behöver vi i styrelsen gå igenom vad som ska göras och hur vi ställer oss till detta.
 
Under tiden uppmanar vi till lugn, att inte spekulera, att inte anklaga eller att låta en medielogik dominera som förstärker fascismen och den globala islamofobin.