Pressmeddelande 2018-03-15

Till våra medlemmar och besökare

14 mars 2018

Vi har i början av mars mottagit frågor från en journalist som skriver om extremism. Med anledning av detta vill vi rikta oss till våra medlemmar för att förklara vår situation och mediernas användande av oss som ett slagträ i debatten om extremism.

SFM mottar ofta liknande mail och det har sedan etableringen varit en återkommande situation där vi befinner oss i att journalister skriver om föreningen. När vi väl får komma till tals är det ofta i en kontext med frågor om radikalisering och terrorism.

Detta fängslar SFMs styrelse och verksamhet till att alltid tolkas i skuggan av kriget mot terrorismen.

Det eskalerande arbetet mot extremism har bidragit till att tjänstemän utan någon helst kunskap och förankring i verkligheten tar beslut, uttrycker sig slarvigt och utan att tänka efter. I vissa fall är det rena lögner. I det senaste mailet påstår journalisten i fråga, Niklas Orrenius, att han intervjuat tjänstemän från Göteborgs Stad som sagt att vi haft den före detta Guantanamo-fången Mehdi Ghezali på Jag Är Muslim-konferensen. Enligt de ska han ha ”dyrkats som en rockstjärna”.

Detta är en fabrikation. Ghezali har aldrig bjudits in till våra konferenser och har aldrig föreläst i vår regi. Detta borde vara något man skulle kunna kontrollera enkelt. Vi vill samtidigt beklaga att Ghezali dras in i detta.

På samma konferens hade vi föreläsare som i de mest kraftiga ordalag både fördömde terrorism och utmanade folk i publiken på debatt om de ansåg något annat. Detta har dock inte nämnts utav tjänstemännen.

Sådana falska uttalanden från tjänstemän kan göras endast på grund av att muslimer generellt, och SFM i synnerhet, tolkas utifrån radikaliseringsteorier. Vidare har tjänstemännen sagt att det ”lyst mörkrött” för extremism. Samma tjänstemän berömde konferensen när SFM frågade om det i anslutning till konferensen.

Vi beklagar att Göteborgs Stad inte vågar stå för sina tidigare beslut och uttalanden, och istället har valt en väg där man byter åsikter i samband med mediedrev.

Vi i SFM vill poängtera att vi är en del av Sverige och som svenskar är man med i samhället på samma villkor som alla andra människor. Vi har samma skyldigheter som alla andra och åtnjuter religionsfrihet som alla andra. Ibland gör vi fel och ibland begås fel mot oss. Men den enorma medieövervakning som sker av muslimer, muslimska organisationer och föreläsare är en farlig utveckling där åsikter straffas med både politiska och mediala åtgärder, som t ex att inte få hyra lokal, demonisering, marginalisering och exkludering.

Vi uppmanar våra medlemmar att uppvisa tålamod i dessa tider av attacker och övervakning. Vi i SFM vill skapa en verksamhet där ni trivs och kan inhämta kraft och energi för att klara er vardag. Vi ber också om ursäkt för våra brister i att bemöta allt som sägs om oss och de misstag vi begått. Vi fortsätter trots det att växa oss starkare och drar lärdomar av de prövningar vi har mött och kommer fortsätta möta.

För styrelsen,

Wasim Goma
info@sverigesmuslimer.se