Pressmeddelande 4 maj 2015

Sveriges Förenade Muslimer kritiserar och anmäler Uppdrag Granskning

Sveriges Förenade Muslimer (SFM) släpper rapporten “Uppdrag Gransknings program “Jihad i Göteborg”” måndag 4 maj 2015, med anledning av Uppdrag Gransknings (UG) program “Jihad i Göteborg” som sändes 22 april på SVT.

“I rapporten tar vi upp det problematiska med UG:s förfarande, research och anklagelser. T ex så har UG ägnat 33% av säsongen 2015 åt muslimer och islam – fastän muslimer varken innehar maktpositioner av avgörande roll i samhället eller utgör den andel av populationen. Vi påvisar också den jäviga situationen med Magnus Sandelin som jobbar på uppdrag åt regeringen och ifrågasätter hur han i sådana fall klarar av uppdraget med att granska makten”, säger SFM:s talesperson Mouad Zamzam.

SFM kritiserar också UG på innehållet och anklagelserna. Bland annat tar man upp hur ett citat där en föreläsare hänvisar till en lärd i islamisk historia, men återges som om citatet direkt kommer från honom själv.

“Anklagelserna mot SFM är krystade och substanslösa. De består i att kräva SFM på omöjliga förmågor, som att kunna förutse handlingar av enskilda. Det finns inte ett enda bevis på att SFM någonsin förespråkat extremism, uppmuntrat extremism eller propagerat för extremism. Bevisbördan ligger på de anklagande parten och förvrängda, lösryckta och fabricerade bevis som att någon i SFM varit med någon som åkt någonstans är löjliga”, säger Mouad Zamzam.

SFM har också valt att anmäla avsnittet till Myndigheten för Radio och TV för att brista i saklighet och opartiskhet.

Läs rapporten genom att ladda ner den här.

För mer info om SFM, se www.sverigesmuslimer.se
Presskontakt, info@sverigesmuslimer.se