Pressmeddelande 14 april 2017

Sedan Aftonbladet publicerade sina artiklar 29 mars och 5 april har Sveriges Förenade Muslimer inte uttalat sig kring uppgifterna som uppmärksammats. SFM beslutade omedelbart att uppgifterna var av sådan allvarlig karaktär att man behöver bearbeta frågorna internt ordentligt innan man uttalar sig.

”Trycket på SFM har varit hårt från flera olika håll. Dels har myndigheter krävt svar, dels så har medier krävt svar, men vi har också fått motta hot och hat från andra”, säger SFM:s ordförande Wassim Goma.

De uppmärksammade artiklarna i Aftonbladet har framförallt ifrågasatt SFMs kvinnosyn och därmed också om det är rimligt att SFM fått projektbidrag från MUCF och Göteborgs Stad.

Som svar släpper SFM 14 april 2017 rapporten Vart står SFM egentligen? som behandlar alla de anklagelser som riktats mot föreningen.

I rapporten poängteras följande:

  • Uppgifterna om föreläsningar som talade om kvinnor och flickor har långt innan Aftonbladets publiceringar behandlats internt i föreningen. Redan i höstas beslutade styrelsen att videoklippen skulle tas fort från nätet. Därefter har man arbetat intensivt med att se till att föreläsningar följer stadgar, föreläsningsmål och önskemål från medlemmar.
  • Inga projektpengar från MUCF har använts för någon av de uppmärksammade föreläsningarna. Inga av föreläsarna har heller varit aktiva i något projekt finansierat av kommun eller stat. Föreläsningarna har varit helt och hållet utanför finansiering av skattemedel.

”Vi har gjort det vi kunnat för att se till att vår förening är en trygg plats för alla besökare, innan ens Aftonbladet valde att återge ett gammalt klipp som vi själva valt att för längesen avlägsna från våra kanaler. Vi kan bara beklaga det inträffade. Det gör det inte ogjort men det är åtminstone en väg framåt”, säger Wassim Goma.

På sidan 13 i rapporten tar SFM upp hot och hat riktat mot föreningen sedan första artikeln publicerades av Aftonbladet 29 mars. Bland annat har föreningen fått bildmontage med ett flygplan som används som missil mot muslimer och Kaba i Mecka.

Rapporten tar också upp andra anklagelser som riktats mot föreningen, bland annat den falska anklagelsen om kopplingar till terrorgrupper.

”Vi behöver nu fokusera på att reparera det som skadats och se till att visa våra medlemmar att vi är en förening för dem. De är i slutändan vår målgrupp och de vi har föreningen för. Därför hänvisar vi alla frågor till detta pressmeddelande och rapporten”, säger Wassim Goma.

Ladda ner Vart står SFM egentligen?

Ladda ner rapport från 4 maj 2015.