Öppet brev till Göteborgs Stads kommunalråd Mariya Voyvodova och Daniel Bernmar,

Öppet brev till Göteborgs Stads kommunalråd Mariya Voyvodova och Daniel Bernmar,

Vi, som skrivit under det här brevet, är bekymrade över vad som sker i arbetet mot våldsbejakande extremism i Göteborgs stad. En konsekvens av det arbetet är att föreningar som driver rättighetsfrågor i vid bemärkelse för närvarande utsätts för en press av staden. Ett aktuellt exempel är Sveriges Förenade Muslimer (SFM), som årligen anordnar JAG ÄR MUSLIM-konferensen, en konferens som riktar sig primärt till unga som identifierar sig som muslimer. Till konferensen bjuds föreläsare från hela världen och från hela Sverige besöker muslimer Göteborg under dessa dagar. Årets konferens skulle hållas 26-27 mars 2016 och ämnet var Koranen. För denna konferens hade Lundby Strands Sporthall bokats.

Den 17 mars 2016 tilldelades Sveriges Förenade Muslimers (SFM) ett beslut där en avbokning av Lundby Strands Sporthall gjordes, utfärdat av förvaltningschefen Pia Zätterström på Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad (IOFF). Skälen för avbokningen uppgavs vara att man fått information om att Polisen i Göteborg upprättat en anmälan mot ”personer knutna till den aktuella verksamheten” som ”kan misstänkas för brott inom området våldsbejakande extremism”.

SFM har innan detta beslut haft det enormt svårt att hyra en lokal av kommunen. Man kontaktade IOFF redan september 2015 för att boka en lokal och önskade då Angereds Arena, som man använt tidigare år. Till svar fick SFM att Angered är ett ”socialt utsatt” område dit många flyktingar kommit som flytt från extremister – insinuerandes att SFM då representerar dessa extremister

Beslutet och bemötandet från Göteborgs Stad är otroligt problematiskt och riskerar att inskränka muslimers demokratiska rättigheter. Det åsidosätter såväl den grundlagsskyddade mötesfriheten och den viktiga rättsstatsprincipen om oskuldspresumtion. Dessutom hänvisar Pia Zätterström till en icke-existerande juridisk grund för sitt beslut, våldsbejakande extremism. Det går inte att dömas i Sverige för våldsbejakande extremism. Det används också mycket vaga formuleringar som ”personer knutna till den aktuella verksamheten” som ”kan misstänkas” för att stoppa SFMs konferens. Att man dessutom från Göteborgs Stad gör ett sådant beslut baserat på att för oss okända personer ”kan misstänkas” är också besynnerligt.

SFM har varit i kontakt med både polisen i Storgöteborg och Säkerhetspolisen utan att få några svar förutom att hänvisas till att ingen information kan delges eftersom anmälan är ”säkerhetsknuten”. SFMs mötesfrihet begränsas alltså på anklagelser de inte ens kan ta del av.

Muslimska organisationer och aktivister har länge påpekat att terrorlagstiftningen och arbetet mot våldsbejakande extremism kommer att slå hårt mot muslimer och det muslimska civilsamhället. Att muslimska organisationer diskrimineras genom att selektivt väljas ut för granskningar, ingrepp, begränsningar och ifrågasättanden är ett allvarligt demokratiskt problem.

SFM har till dags dato ingen aning om vad beslutet grundar sig på, vilket visar hur grundläggande rättigheter enkelt kan åsidosättas när helst makthavare känner för det. Självklart ska en person som misstänks för brott prövas, korrekt och rättvist, men att kollektivt bestraffa en hel organisation är ytterst problematiskt från en demokratisk ståndpunkt.

Den mediala demoniseringen av muslimer och islam gör många av oss rädda att tala ut och stå upp för allas demokratiska rättigheter, eftersom demoniseringen riskerar att även drabba andra. Arbetet mot våldsbejakande extremism har också sedan det påbörjades inneburit enorma påfrestningar på muslimska organisationer som redan är överbelastade och som dras med ekonomiska svårigheter. Därför anser vi att beslutet mot SFM inte bara handlar om SFM utan om alla svenska muslimers möjligheter till organisering, mötesfrihet och ett liv fritt från stigmatisering, demonisering och rasism.

Vi, de undertecknade, vill därför veta hur Göteborgs Stad kan garantera Göteborgs muslimers mötesfrihet. Göteborgs Stad riktar granskningar, begränsningar, ifrågasättanden och ingrepp mot muslimska organisationer på ett sådant sätt som man upplever att andra organisationer inte får.

Vi vill veta hur arbetet mot våldsbejakande extremism förhindras att göra ingrepp mot Göteborgs muslimers demokratiska fri- och rättigheter. Hur arbetar kommunen med att oskuldspresumtionen inte åsidosätts och att arbetet mot våldsbejakande extremism inte straffar svenska muslimer genom t ex begränsning av mötesfriheten, rasistiskt bemötande och demonisering?

Vi vill veta hur ett beslut kan tas baserat på att några eventuellt kan misstänkas för den icke-juridiska formuleringen ”brott inom området våldsbejakande extremism”?

Vi vill veta hur arbetet mot ojämlikhet i Göteborg går ihop med exkluderingen av stadens muslimer, bland annat genom arbetet mot våldsbejakande extremism?

För dessa syften vill vi, de undertecknande, omgående träffa er för att diskutera hur liknande situationer som denna kan förhindras i framtiden.

 

Sveriges Förenade Muslimer

Göteborgs Rättighetscenter – mot diskriminering

Pantrarna

Muslimska mänskliga rättighetskommittén

Lale Kvinnoförening

Islamiska Kulturföreningen i Göteborg

Svarta Safirer

Islamiska Kulturrådet 

Hayat Kvinnorörelse

Swedish Somali Youth League

 

För frågor om ärendet ansvarar Maimuna Abdullahi, projektledare STÅ UPP! och Amanj Aziz, projektmedarbetare STÅ UPP!. Alla frågor om beslutet och konferensen hänvisas till info@projektstaupp.se.

För frågor om Sveriges Förenade Muslimer (SFM) och deras verksamhet skickas dessa till info@sverigesmuslimer.se.