Om oss

Sveriges Förenade Muslimer (SFM) är en ideell förening med säte i Göteborg. Organisationen bildades 2011 och har sedan dess varit ett konstruktivt forum för frågor gällande svenska muslimer i Västra Götaland. Beläget i ytterkanten av nordöstra Göteborg är föreningen aktiv där muslimer bor och verkar. Vi är ett komplement, och inte ett alternativ, till de befintliga krafter som jobbar för svenska muslimers självklara delaktighet i samhället. Därför har föreningen en bred bas som vi jobbar utifrån.

Vilka är SFM?
SFM har årsmöte varje år där en ny styrelse utses av medlemmarna. För perioden fram till 2014 har man utsett Wassim Goma till ordförande. Vi har även ett antal ledare i föreningen som tar hand om och utvecklar verksamheten.

Vår Vision
SFM arbetar med ett aktivt avståndstagande från droger och kriminalitet och föreningen arbetar för ett inkluderande samhälle och därmed mot segregation. Vår vision är att skapa en gemensam plattform med majoritetssamhället, där muslimer är en självklar del av samhällets utveckling
Vi utvecklar ständigt föreningen och planerar att utöka vår verksamhet inom de kommande åren bland annat med konferenser, där unga muslimer får ta del av och stärka sin muslimska identitet i en svensk kontext. Vi har även en utställning om Profeten Muhammads (frid vare med honom) liv som tidigare inte har någon i motsvarighet i Sverige.