Med anledning av beviljade projektmedel av MUCF

Sveriges Förenade Muslimer (SFM) har blivit beviljade projektmedel för projektet Stå Upp! 2.0 av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).

“Vi ser att antimuslimsk rasism fortsätter vara en av de viktigaste frågorna – både i Sverige och internationellt – och vi ser fram emot att fortsätta jobba med vårt koncept av mobilisering, både på hemmaplan i Göteborg men också nationellt”, säger Wassim Goma, ordförande i SFM.

Projektet Stå Upp! 2.0 är en fortsättning på det projekt som leddes av Maimuna Abdullahi och Amanj Aziz under 2015-2016. Stå Upp! 2.0 kommer skilja sig i att det är ett nationellt projekt med fortsatt fokus på rasismens historia, dess nutida skepnader och dess effekter och konsekvenser för muslimer, med ett utökat fokus på social mobilisering. 

“SFM är absolut rätt forum för dessa diskussioner – både med erfarenheter av medial demonisering och rena fysiska attacker på både förening och individer kopplade till föreningen. De som hävdar annorlunda har ingen, eller förvrängd, kunskap om föreningen, dess uppbyggnad, dess värderingar eller dess verksamhet. Vi ser påståenden om föreningens olämplighet som ett bevis i sig självt på varför projektet behövs”, säger Wassim Goma.

Projektstart kommer att vara till hösten. 

Presskontakt: info@sverigesmuslimer.se