Måndagslektioner 30/9

Sabr, tålamod på svenska. Men en kan aldrig ge det arabiska ordet sabr sin rättvisa med beskriva det som tålamod. Sabr i Islam har en bred mening, som kommer med villkor och olika typer. Hur vi ska ha tålamod som en muslim?
Sabr är ett väldiskuterat ämne, med hadither, verser, berättelser.

Abo Abdurrahman fortsätter med riyadh us saliheen och vi har nu nått kapitlet om sabr Alhamdulillah.

Abo Saad kommer att fortsätta med Allahs 99 namn och denna lektionen kommer han gå igenom:
Al-alim, Al-qabid, Al-bassit, Al-khafid, Al-rafi-e, Al-mo-aiz, Al- modhil

Så delta i vår samling på måndag och vi hoppas på att se fler ansikten.