Måndagslektionen 7/10

Förra veckan fokuserade vi på kapitlet om sabr i Riyadh us-Saliheen.

Abu saad kommer att fortsätta med Allahs 99 namn. Denna gången tar vi upp 6 styckna! ( Al-sami’a, Al-bassir, Al-hakam, Al-adl, Al-latif, Al-khabir, Al-halim ). 

Lär känna Allah mer, det är en plikt för oss som muslimer. Kom närmare din religion, träffa andra muslimer. Delta i en samling där Allah nämns och prisas. 

Påminn er om denna hadithen: 

När en grupp människor samlas för att komma ihåg Allah, omger änglarna dem (med sina vingar), (Allahs) barmhärtighet omsluter dem, Sakinah eller lugn kommer ner på dem och Allah nämner dem innan de som är nära honom. ” [Muslim].

Kom och ta med er andra så att ni kan nyttja er från denna samling.