Måndagslektionen 16/9

Imam An-Nawawi rahimahullah valde att ha ett helt kapitel om tawbah i sin bok Riyadh us saliheen. Tawbah är ett väldigt stort ämne, men enkelt att förstå och utföra och vi är garanterade att bli förlåtna. Dock finns det villkor.
Vilka är dessa villkor? Vad säger profeten om tawbah?

Abu abdurahman kommer inshallah att ta upp detta ämne på måndag och vi välkomnar alla som önskar sig en klarare bild av tawbah.

Påminn er själva att Allah är Al-Ghaffar. Den evigt förlåtande. Han är As-Sami’ – Den Allhörande. Så gör tawbah och be, för sannerligen är han Ar-Rahman – Den Barmhärtige och uppmana varandra till tawbah.

Kom till SFM på måndag så lär du dig mer om Allahs 99 namn och egenskaper. Abo Saad vill gärna dela med er sin kunskap.
Välkomna på måndag!