Lördagsföreläsning 9/11

Allahs välsignelser
Vi människor blir glada och ledsna, får och förlorarsaker.
Vi frågar om mer och tvingar oss till att känna
oss tacksamma över varje situation som vi träffar.
Vad är Allahs välsignelser?
Är det endast de sakersom nöjer människans själ?
Om nej, vilka är Allahs
välsignelser.
Hur tackar vi honom?
Allah har givit till oss och tagit. Är båda välsignelser?
Bröder och systrar Allah subhanahu wa talah harvälsignat oss med islam, bröder och systerskap.
En samling att vända till. Så ta del av den och deltasamlingen på lördag och lär om Allahs välsignelserav Abu saad.