Lördagsföreläsning 26/10

Tappa inte trådet med ALLAH
Situationen i de flesta liv idag är fyllda med möten, skoluppgifter, deadlines, sysslor och mycket annat. Ibland är schemat så tajt att vi inte hinner be i tid. Vi har inte tiden för att sitta med azkar och be nafl bönerna. Det är mycket som krävs av det världsliga. Mycket är frestande och en hel del känns nödvändigt. I denna spiral av världsliga ting tappar vi den kontakt vi hade med ALLAH. Koncentration under bönen försvinner. Azkar blir tomma ord. Bror Munir kommer ta upp just detta ämne för att påminna oss om vår relation med ALLAH.