Grundkurser

 


”HERRE, ÖKA MIN KUNSKAP”

Intensivkurs

 

Välkommen till Sveriges Förenade Muslimers ”Herre, ÖKA MIN KUNSKAP” intensivkurser, där alla talar svenska!

Kursnamn: ”HERRE, ÖKA MIN KUNSKAP” intensivkurser.

Kursnivå/språk: Grundläggande/Svenska.

Betyg: Intyg erhålls efter godkända och avklarade studier.

Material/Kurskostnad: SFM erhåller all material utan kostnad till eleven. All material är på svenska. Kursen är avgiftsfri.

Ges vid/Kursstart: SFM:s lokaler – Generalsgatan 7, 415 05 Göteborg.

Kursstart: 2018-02-12 (18:00-20:00)

Behörighet (förkunskaper): Inga.

Kursbeskrivning: Genom ”Herre, öka min kunskap” intensivkurser ska man få möjligheten att utöka sina islamiska kunskaper från grunden, uppleva islamisk syskonskap, gemenskap samt , in sha Allah, få enorm belöning från Allah. Syftet är bland annat att ta itu med feluppfattningar och dagens utmaningar på ett sansat, pedagogigskt och intellektuellt vis, utifrån Koran och Sunnah.

Kursinnehåll: Kurserna kommer att behandla två ämnena Aqidah och Fiqh. Aqidah är muslimens grundläggande trosprinciper och Fiqh är dem olika regler och domslut vad gäller islamisk rättsvetenskap. Kursen delas upp i terminer där varje termin är 5 veckor. Efter avslutad termin får man ett intyg för att kunna gå vidare till nästa kursnivå, om man vill det.

Kursplan: Båda ämenna (Aiqdah och Fiqh) kommer att hållas på måndagar. Varje kurstillfälle är 2 timmar, med en paus mellan. Kursplanen kommer att se ut på följande sätt (ändringar kan ske vid sjukdom eller liknande):


Introduktionsträff med lärarna

Vecka 1:

(Aqidah) Hadith Djibril – [Abu Saad]
Paus
(Fiqh) Ahkam-ut-Tahara (reningens domar) – [Anas Khalifa]

 

Vecka 2:

(Aqidah) Tron på Allah – [Abu Saad]
Paus
(Fiqh) Beskrivning av wodo (tvagning) och bön   [Anas Khalifa]

 

Vecka 3:

(Aqidah) Tron på Änglarna – [Abu Saad]
Paus
(Fiqh) Fastans regler – [Anas Khalifa]

 

Vecka 4:

(Aqidah) Skrifterna och Sändebuden – [Abu Saad]
Paus
(Fiqh) Zakah (allmosans) regler – [Anas Khalifa]

 

Vecka 5:

(Aqidah) Sista dagen och Qadar (ödet) – [Abu Saad]
Paus
(Fiqh) Hadj ritualerna – [Anas Khalifa]

 


Kursmål (förväntatade studeiresultat): Efter kursens avslut förväntas det av eleven att påvisa en rimlig nivå av grundläggande islamiska kunskaper som ska leda eleven vidare i sitt sökande av kunskap. Eleven ska kunna använda sig av kunskapen i praktiken. För godkänt resultat av kursen ska eleven kunna:

  • Förstå och på ett enkelt sätt återge Hadith Djibril
  • Berätta kort om varje trosartikel som anges i Hadith Djibril
  • Utföra korrekt tvagning och bön
  • Han en inblick i dem olika islamiska termerna och reglerna för Fiqh

Kurskrav:

  1. Att man inte är yngre än 13 år.
  2. Att man måste registrera sig för att kunna delta i kurserna.
  3. Att man kan flytande svenska i tal och skrift.
  4. Att man följer de förordningar och regler som ges av kursansvarige.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VAR VÄNLIG KONTAKTA:

https://sverigesmuslimer.se/kontakta-oss/


FYLL I DINA UPPGIFTER NEDAN

Ifyllnad av informationen nedan är obligatorisk.

Informationen kommer enbart vara tillgänglig för kursansvariga och kommer inte användas i kommiersiellt syfte. All information behandlas enligt PUL.


KvinnaMan