Koranskolan

Målet med koranskolan är att eleverna ska lära sig koranen utantill och kunna recitera dess verser korrekt enligt “Hafs tajweed” regler. I samband med koranlektionerna får barnen även lära sig allmän lära om Islam i slutet av varje lektion så att de kan grunderna inom Islam och förstår verserna som de lär sig.

Koranlektionerna vänder sig förstås både för pojkar och flickor som är äldre än 7 år.

Är du intressera av att anmäla dig till koranskolan? Fyll i intresseanmälan här!