Intresseanmälan till Koranskolan – Barn

Förnamn

Efternamn

Kan du läsa arabiska?
FlytandeLiteNej

Kön
PojkeFlicka

Hur många delar (Juz) av koranen kan du utantill?

Personnummer inkl fyra sista

Adress

Ort

Postnummer

Barnets E-post

Barnets mobilnummer

Pappans namn

Pappans mobilnummer

Pappas E-post

Mammans namn

Mammans mobilnummer

Mammans E-post

Alla fält är obligatoriska förutom “Barnets mobilnummer”.