Intensivkurs

 

Sveriges Förenade Muslimer presenterar Intensivkurserna i Islams läror!

Alhamdulillah vi har ännu en gång möjligheten att anordna intensivkurserna för att ge muslimer möjligheten att lära sig Islam i Sverige. Vi kommer att studera med shaykh Abdurrahman al-Qassas & shaykh Muhammad al-Shahraani och all undervisning kommer att in sha Allah ske på arabiska.

Sammanfattning av projektet
Efter flera års erfarenhet av dawah verksamhet av olika slag med ungdomar av andra och tredje generationen har vi på Sveriges Förenade Muslimer identifierat ett stort behov hos ungdomarna att få möjligheten till kunskaps inlärning under dem lärda i Sverige och den muslimska världen som känner till ungdomarnas verklighet och behov. Detta behov har vi även fått bekräftat efter diskussioner med olika aktiva föreningar runt om i landet. Därför har vi tagit initiativet till ett projekt som vi hoppas inshaAllah att det tillfredsställer ungdomarnas behov och ökar deras kunskap inom olika delar av Islams lära. Samt att det skapar en referens till dem lärda i Sverige hos ungdomarna. Projektets syfte är att utnyttja loven under året för intensiv kunskapsinlärning, meningen är att varje kurstillfälle ska vara kompletterande till tidigare tillfälle. Mellan loven förväntas eleverna studera på egen hand, men kommer att följas upp i respektive stad av en utsedd person. På så sätt blir det en komplett utbildning som eleven binder sig till under hela året.

Syfte och mål
Primära syftet med projektet är att man under fem års period skall kunna införskaffa kunskap inom de elementära områdena inom Islam. Projektet har även en praktisk del där eleven förväntas, under mentors ’övervakning’, testa att hålla fredagspredikan, gatu dawah, moské dawah, allmänna föreläsningar, mini kurser och även administration av dawah i SFM eller någon annan förening med liknande profil.