Fortsatt rasisthets mot SFM

Tisdag 16 augusti 2016 publicerade Göteborgs-Posten en ledare skriven av Mathias Bred där han fortsätter att reproducera tidigare falska anklagelser mot SFM.

Vi väljer därför, i punktform och simpelt, svara på alla de anklagelser Bred tar upp samt tidigare attacker på föreningen:

  1. SFM har aldrig varit utsatt för en Säpo-utredning. Detta är en lögn som upprepats av många skribenter men som alltså är felaktig. Fredrik Milder från Säpo påpekar: ”Den anmälda personen är oskyldig. Att en anmälan görs betyder inte att en person är misstänkt, att förundersökning är inledd eller att det görs en brottsutredning. Precis som Polismyndigheten är vi skyldiga att motta eventuella anmälningar för att se om man kan gå vidare. I det här fallet upprättades en anmälan som sedan lades ner”.
  2. SFM är ingen islamistisk organisation och kännetecknar inte sig själv som driven av islamism, som i den offentliga debatten likställs med extremism. Vad som dock menas med islamism är oklart i Breds artikel och det är därför svårt att ta ställning till begreppet som sådant.
  3. Uppdrag Gransknings program ”Jihad i Göteborg” visade inga kopplingar till föreläsare som ”krigat för Islamiska Staten” eller som uppmuntrat ”till terrordåd i Sverige”. SFM har svarat på programmet i rapporten ”Uppdrag Granskings program ’Jihad i Göteborg’” som släpptes 28 april 2015 och som kan laddas ner här.
  4. SFM har inga kopplingar till IS, vare sig i Sverige eller utomlands.
  5. SFM har aldrig i något avseende arrangerat något där någon på något sätt uttryckt stöd för terrorism eller för IS.
  6. SFM har och har haft nära kontakt med alla berörda myndigheter som gång på gång bedömt SFMs verksamhet som berättigat till bidrag, verksamhet och organisering.

När det gäller de uppgifter om kopplingar mellan Vetenskapsskolan och SFM, är och har dessa aldrig varit på organisatorisk nivå utan endast att individer kopplade till SFM arbetat eller arbetar på skolan. Eftersom demoniseringen av SFM baseras på falska uppgifter som påpekat i punkterna ovan är det också beklagligt att Vetenskapsskolan attackeras baserade på dessa falska uppgifter.

/Styrelsen SFM