Lördagsföreläsning 30/11

Assalamo alaykom 
Det finns mycket missförstånd om kvinnor i islam. Kanske för att de inte nämns så ofta som de borde. Vi har därför tagit denna lördag som möjlighet för att prata om faraos fru Asiyah. En av de fyra bästa kvinnorna som levt. Det är en chans för både bröder och systrar att förstå hur och varför Asiyah har hyllats med en rank så hög. Trots att ha varit frun av en av de värsta tyranterna hade hon en stark relation med ALLAH. Hon lät inte hennes omgivning påverka hennes tro negativt. När vi hamnar i dåliga omgivningar är det av mänsklig natur att bli påverkad. Hur höll hon sig så stark i sin religion trots omständigheterna? 
Ta gärna med en bror eller syster så båda kan  lära sig om de egenskaper av Asiyah som islam uppmanar.

Lördagsföreläsning 23/11

Surah al kahf har historier med kunskap och budskap. En av dem är berättelsen om Dhul qarnayn. Har du funderat över betydelsen av denna surah? Insha Allah så kommer Abu saad ge oss en föreläsning gällande Dhul qarnayn. Vem var denna mäktiga man och vad lär vi oss av honom? Vad betyder hans namn? Var han en kung eller profet?  Så många frågor och svaren ligger inte långt. Välkommen på lördag!

Lördagsföreläsning 16/11

To use the above voice and video calling apps working in the UAE, residents need to subscribe to an internet calling plan by local telecom operators to get unlimited access to its features. For this, users will require an internet connection, either a Wi-Fi or mobile data connection.

Välkomna till veckans lördagsföreläsning som kommer handla om ägarna till en fruktträdgård.

Föreläsningen kommer att hållas av Abo Khobaib.

Datum: 16 november kl 18:00
Plats: SFM-LOKALEN

Missa inte chansen att höja din iman och få nytta av en påminnelse.

Lördagsföreläsning 9/11

Allahs välsignelser
Vi människor blir glada och ledsna, får och förlorarsaker.
Vi frågar om mer och tvingar oss till att känna
oss tacksamma över varje situation som vi träffar.
Vad är Allahs välsignelser?
Är det endast de sakersom nöjer människans själ?
Om nej, vilka är Allahs
välsignelser.
Hur tackar vi honom?
Allah har givit till oss och tagit. Är båda välsignelser?
Bröder och systrar Allah subhanahu wa talah harvälsignat oss med islam, bröder och systerskap.
En samling att vända till. Så ta del av den och deltasamlingen på lördag och lär om Allahs välsignelserav Abu saad.

Lördagsföreläsning 2/11

En av våra plikter som muslim är att visa föräldrar godhet. Det är något som vi oftast glömmer i vår tid. Vi jämför vårt beteende mot föräldrarna med andras och utifrån det bestämmer om det är tillräckligt eller inte. Vi själva bestämmer hur mycket respekt vi ger
dem. Vi väger deras moral mot oss och svarar med likadant.
Men detta är en skyldighet som muslim för
oss, vilket innebär att islam har lagt krav för hur vi ska behandla våra föräldrar. Vart dras gränsen? Vad är våra skyldigheter om våra föreldrar har lämnat detta liv, våra skyldigheter om de inte är muslimer eller icke praktiserande? Ger vi dem de rätten som krävs ? Vad är konsekvenserna?

Abu saad kommer att hålla en påminnelse på
lördag för att betona och lära oss om vår plikt
mot föräldrar. Glöm inte att sprida detta! Ta med vänner och spendera er helg med att påminna er själva om er religion !

Lördagsföreläsning 26/10

Tappa inte trådet med ALLAH
Situationen i de flesta liv idag är fyllda med möten, skoluppgifter, deadlines, sysslor och mycket annat. Ibland är schemat så tajt att vi inte hinner be i tid. Vi har inte tiden för att sitta med azkar och be nafl bönerna. Det är mycket som krävs av det världsliga. Mycket är frestande och en hel del känns nödvändigt. I denna spiral av världsliga ting tappar vi den kontakt vi hade med ALLAH. Koncentration under bönen försvinner. Azkar blir tomma ord. Bror Munir kommer ta upp just detta ämne för att påminna oss om vår relation med ALLAH.

Måndagslektion 21/10

Missa inte måndagslektionerna imorgon.

Vi kommer att fortsätta med Riyad us-saliheen och Allahs 99 namn.
I Riyad us-saliheen kommer vi gå igenom kapitlet “Ärlighet” och i Allahs 99 namn så kommer vi gå igenom följande:
Al-Hassib, Al-Jalil, Al-Karim, Al,Raqib, Al-Mojib, Al-Wasi’a och Al-Hakim.

Missa inte möjligheten att ta få kunskap och lära dig mer om din religion!

Dela även med inlägget och berätta för dina kompisar.