Pressmeddelande 2018-03-15

Till våra medlemmar och besökare

14 mars 2018

Vi har i början av mars mottagit frågor från en journalist som skriver om extremism. Med anledning av detta vill vi rikta oss till våra medlemmar för att förklara vår situation och mediernas användande av oss som ett slagträ i debatten om extremism.

SFM mottar ofta liknande mail och det har sedan etableringen varit en återkommande situation där vi befinner oss i att journalister skriver om föreningen. När vi väl får komma till tals är det ofta i en kontext med frågor om radikalisering och terrorism.

Detta fängslar SFMs styrelse och verksamhet till att alltid tolkas i skuggan av kriget mot terrorismen.

Det eskalerande arbetet mot extremism har bidragit till att tjänstemän utan någon helst kunskap och förankring i verkligheten tar beslut, uttrycker sig slarvigt och utan att tänka efter. I vissa fall är det rena lögner. I det senaste mailet påstår journalisten i fråga, Niklas Orrenius, att han intervjuat tjänstemän från Göteborgs Stad som sagt att vi haft den före detta Guantanamo-fången Mehdi Ghezali på Jag Är Muslim-konferensen. Enligt de ska han ha ”dyrkats som en rockstjärna”.

Detta är en fabrikation. Ghezali har aldrig bjudits in till våra konferenser och har aldrig föreläst i vår regi. Detta borde vara något man skulle kunna kontrollera enkelt. Vi vill samtidigt beklaga att Ghezali dras in i detta.

På samma konferens hade vi föreläsare som i de mest kraftiga ordalag både fördömde terrorism och utmanade folk i publiken på debatt om de ansåg något annat. Detta har dock inte nämnts utav tjänstemännen.

Sådana falska uttalanden från tjänstemän kan göras endast på grund av att muslimer generellt, och SFM i synnerhet, tolkas utifrån radikaliseringsteorier. Vidare har tjänstemännen sagt att det ”lyst mörkrött” för extremism. Samma tjänstemän berömde konferensen när SFM frågade om det i anslutning till konferensen.

Vi beklagar att Göteborgs Stad inte vågar stå för sina tidigare beslut och uttalanden, och istället har valt en väg där man byter åsikter i samband med mediedrev.

Vi i SFM vill poängtera att vi är en del av Sverige och som svenskar är man med i samhället på samma villkor som alla andra människor. Vi har samma skyldigheter som alla andra och åtnjuter religionsfrihet som alla andra. Ibland gör vi fel och ibland begås fel mot oss. Men den enorma medieövervakning som sker av muslimer, muslimska organisationer och föreläsare är en farlig utveckling där åsikter straffas med både politiska och mediala åtgärder, som t ex att inte få hyra lokal, demonisering, marginalisering och exkludering.

Vi uppmanar våra medlemmar att uppvisa tålamod i dessa tider av attacker och övervakning. Vi i SFM vill skapa en verksamhet där ni trivs och kan inhämta kraft och energi för att klara er vardag. Vi ber också om ursäkt för våra brister i att bemöta allt som sägs om oss och de misstag vi begått. Vi fortsätter trots det att växa oss starkare och drar lärdomar av de prövningar vi har mött och kommer fortsätta möta.

För styrelsen,

Wasim Goma
info@sverigesmuslimer.se

Pressmeddelande 20 april 2017

MUCF har idag skickat sitt beslut kring projektet Stå Upp 2.0 och kräver tillbaka hela projektbidraget.

”Vi har svarat MUCF direkt och även lagt ut svar på vår hemsida, men trots det har MUCF tagit detta beslut. Vi förstår att det har varit stor press på MUCF, men vi anser att beslutet är felaktigt”, säger SFMs ordförande Wassim Goma.

SFM släppte rapporten Vart står SFM, egentligen? som ett svar på alla anklagelser, däribland de anklagelser som MUCF baserar sitt beslut på.

”Detta är gamla videoklipp. Vi åtgärdade detta redan för längesen och tog ner filmerna från nätet långt innan Aftonbladet eller någon annan uppmärksammade dem. Vi har sedan jobbat hårt i organisationen för att se till att föreningen är en trygg plats för alla.”, säger Wassim Goma.

Styrelsen kommer att behöva gå igenom beslutet.

”Vi har en vald styrelse som arbetar kontinuerligt med att se till att föreningen följer stadgar och är en trygg plats för alla. Vi behöver nu sätta oss in i beslutet och vad det innebär för framtiden”, säger Wassim Goma.

SFM hänvisar alla frågor till detta pressmeddelande och rapporten Vart står SFM, egentligen?.

Pressmeddelande 14 april 2017

Sedan Aftonbladet publicerade sina artiklar 29 mars och 5 april har Sveriges Förenade Muslimer inte uttalat sig kring uppgifterna som uppmärksammats. SFM beslutade omedelbart att uppgifterna var av sådan allvarlig karaktär att man behöver bearbeta frågorna internt ordentligt innan man uttalar sig.

”Trycket på SFM har varit hårt från flera olika håll. Dels har myndigheter krävt svar, dels så har medier krävt svar, men vi har också fått motta hot och hat från andra”, säger SFM:s ordförande Wassim Goma.

De uppmärksammade artiklarna i Aftonbladet har framförallt ifrågasatt SFMs kvinnosyn och därmed också om det är rimligt att SFM fått projektbidrag från MUCF och Göteborgs Stad.

Som svar släpper SFM 14 april 2017 rapporten Vart står SFM egentligen? som behandlar alla de anklagelser som riktats mot föreningen.

I rapporten poängteras följande:

  • Uppgifterna om föreläsningar som talade om kvinnor och flickor har långt innan Aftonbladets publiceringar behandlats internt i föreningen. Redan i höstas beslutade styrelsen att videoklippen skulle tas fort från nätet. Därefter har man arbetat intensivt med att se till att föreläsningar följer stadgar, föreläsningsmål och önskemål från medlemmar.
  • Inga projektpengar från MUCF har använts för någon av de uppmärksammade föreläsningarna. Inga av föreläsarna har heller varit aktiva i något projekt finansierat av kommun eller stat. Föreläsningarna har varit helt och hållet utanför finansiering av skattemedel.

”Vi har gjort det vi kunnat för att se till att vår förening är en trygg plats för alla besökare, innan ens Aftonbladet valde att återge ett gammalt klipp som vi själva valt att för längesen avlägsna från våra kanaler. Vi kan bara beklaga det inträffade. Det gör det inte ogjort men det är åtminstone en väg framåt”, säger Wassim Goma.

På sidan 13 i rapporten tar SFM upp hot och hat riktat mot föreningen sedan första artikeln publicerades av Aftonbladet 29 mars. Bland annat har föreningen fått bildmontage med ett flygplan som används som missil mot muslimer och Kaba i Mecka.

Rapporten tar också upp andra anklagelser som riktats mot föreningen, bland annat den falska anklagelsen om kopplingar till terrorgrupper.

”Vi behöver nu fokusera på att reparera det som skadats och se till att visa våra medlemmar att vi är en förening för dem. De är i slutändan vår målgrupp och de vi har föreningen för. Därför hänvisar vi alla frågor till detta pressmeddelande och rapporten”, säger Wassim Goma.

Ladda ner Vart står SFM egentligen?

Ladda ner rapport från 4 maj 2015.

Pressmeddelande 5 april 2017

Med anledning av de uppgifter som rapporterats de senaste veckorna kring Sveriges Förenade Muslimer (SFM):

 
SFM är en ideell förening. Styrelsen jobbar med föreningsverksamheten på sin fritid. Det är volontärer som gör så att föreningen går runt. Det innebär att vi inte har tid eller kapacitet att ta emot eller hantera de mängder av förfrågningar vi får just nu från olika håll. 
 
Vi hoppas på förståelse för detta.
 
Det kommer att ta tid för oss att samlas, överlägga och besluta om rätt sätt att hantera detta. Vi har inte en betald redaktion som Aftonbladet eller personer som avlönas för detta. Vi har alla arbeten, studier och privatliv som går före ideella åtaganden.
 
När det gäller de konkreta uppgifterna kring det som sagts på enskilda föreläsningar behöver vi i styrelsen gå igenom vad som ska göras och hur vi ställer oss till detta.
 
Under tiden uppmanar vi till lugn, att inte spekulera, att inte anklaga eller att låta en medielogik dominera som förstärker fascismen och den globala islamofobin.

SFM beviljade projektmedel

Den 20 oktober 2016 har MUCF meddelat beslut om att bevilja SFM projektbidrag för Stå Upp! 2.0. Beslutet kan läsas i sin helhet på http://www.mucf.se/beslut-om-bidrag.

När det uppmärksammades att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljat Sveriges Förenade Muslimer projektmedel (SFM) den 15 Juni 2016, kom falska anklagelserna och ryktesspridningen om SFM som brev på posten. Som ett resultat av det stora trycket beslutade MUCF att inleda en utredning för att på nytt pröva huruvida SFM uppfyller kriterierna för att erhålla projektbidrag.

MUCF har i sin utredning inte funnit grund för att göra någon annan bedömning av sitt tidigare beslut. Därför beviljas SFM projektbidrag för att fortsätta sitt arbete för att rusta de som drabbas av antimuslimsk rasism med de nödvändiga kunskaperna och verktygen för mobilisering.

”SFM välkomnar MUCFs beslut att bevilja projektbidrag för Stå Upp! 2.0. Drevet mot SFM och den medielogik som möjliggör falsk och missvisande ryktesspridning, påvisar behovet av projektet”, säger Wassim Goma, ordförande för Sveriges Förenade Muslimer.

SFM har bemött alla missvisande och falska anklagelser som framförts i stora medieplattformar. Dessa går att läsa på https://sverigesmuslimer.se/category/press/. Fortsättningsvis kommer SFM att koncentrera sig på utveckling av verksamheten och att tillmötesgå sina medlemmars behov.

”Vi har så gott vi kan tidigare besvarat alla frågor i syfte att räta ut de frågetecken som uppstått. Nu har MUCF gjort en noggrann utredning och vi kommer att koncentrera oss på att tillmötesgå våra medlemmars behov och utveckla vår verksamhet”, avslutar Wassim Goma.

Alla medieförfrågningar gällande projekt Stå Upp 2.0! skickas skriftligen till:
maimuna@projektstaupp.se

Frågor som bedöms relevanta för projektet och som inte besvarats av SFM tidigare, besvaras skriftligen i turordning.

Fortsatt rasisthets mot SFM

Tisdag 16 augusti 2016 publicerade Göteborgs-Posten en ledare skriven av Mathias Bred där han fortsätter att reproducera tidigare falska anklagelser mot SFM.

Vi väljer därför, i punktform och simpelt, svara på alla de anklagelser Bred tar upp samt tidigare attacker på föreningen:

  1. SFM har aldrig varit utsatt för en Säpo-utredning. Detta är en lögn som upprepats av många skribenter men som alltså är felaktig. Fredrik Milder från Säpo påpekar: ”Den anmälda personen är oskyldig. Att en anmälan görs betyder inte att en person är misstänkt, att förundersökning är inledd eller att det görs en brottsutredning. Precis som Polismyndigheten är vi skyldiga att motta eventuella anmälningar för att se om man kan gå vidare. I det här fallet upprättades en anmälan som sedan lades ner”.
  2. SFM är ingen islamistisk organisation och kännetecknar inte sig själv som driven av islamism, som i den offentliga debatten likställs med extremism. Vad som dock menas med islamism är oklart i Breds artikel och det är därför svårt att ta ställning till begreppet som sådant.
  3. Uppdrag Gransknings program ”Jihad i Göteborg” visade inga kopplingar till föreläsare som ”krigat för Islamiska Staten” eller som uppmuntrat ”till terrordåd i Sverige”. SFM har svarat på programmet i rapporten ”Uppdrag Granskings program ’Jihad i Göteborg’” som släpptes 28 april 2015 och som kan laddas ner här.
  4. SFM har inga kopplingar till IS, vare sig i Sverige eller utomlands.
  5. SFM har aldrig i något avseende arrangerat något där någon på något sätt uttryckt stöd för terrorism eller för IS.
  6. SFM har och har haft nära kontakt med alla berörda myndigheter som gång på gång bedömt SFMs verksamhet som berättigat till bidrag, verksamhet och organisering.

När det gäller de uppgifter om kopplingar mellan Vetenskapsskolan och SFM, är och har dessa aldrig varit på organisatorisk nivå utan endast att individer kopplade till SFM arbetat eller arbetar på skolan. Eftersom demoniseringen av SFM baseras på falska uppgifter som påpekat i punkterna ovan är det också beklagligt att Vetenskapsskolan attackeras baserade på dessa falska uppgifter.

/Styrelsen SFM

Med anledning av fortsatta falska anklagelser i olika medier om SFM

Det florerar en hel del uppgifter, anklagelser och rykten om Sveriges Förenade Muslimer (SFM) på stora tidningar med anledning av att det 15 Juni 2016 uppmärksammades att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) beviljat projektmedel till SFM.

Sett till de flesta anklagelser har SFM redan besvarat de alla, som kan läsas under pressektionen på hemsidan.

Vi, SFM, anser att det problematisk med den hets som bedrivs just med anklagelser som ”IS-fanatiker” från Expressens ledarsida till att påstås ha bjudit in föreläsare som ”öppet hyllar Islamiska Staten”. T o m ungdomsinriktade tidningen 8 Sidor skriver en falsk uppgift om att en av de föreläsare som håller föreläsningar hos oss ”gillar terrorgruppen Islamiska Staten”.

SFM har aldrig haft några som helst föreläsare som hyllat eller propagerat för IS. De uppgifter som Uppdrag Granskning rapporterade om 2015 har vi på SFM besvarat i en rapport punkt för punkt, och den kan laddas ner här. Anklagelser om kopplingar till IS är rena lögner.

Påståenden om att SFM varit föremål för förundersökning hos Säpo är också falskt. Säpo fick in en anmälan som snabbt lades ner eftersom personen i fråga var oskyldig. Fredrik Milder som är pressekreterare sa till Göteborgs Fria 18 april att ”den anmälda personen är oskyldig”. Vidare säger han ”att en anmälan görs betyder inte att en person är misstänkt, att förundersökning är inledd eller att det görs en brottsutredning. Precis som Polismyndigheten är vi skyldiga att motta eventuella anmälningar för att se om man kan gå vidare. I det här fallet upprättades en anmälan som sedan lades ner”.

SFM har aldrig heller hetsat eller hotat, som påstås på Dagens Nyheter, mot HBTQ-personer. Det finns inte ett enda event som SFM har anordnat där någon kopplad till SFM spridit hat mot HBTQ-personer.

Både Magnus Ranstorp och Magnus Sandelin som används i diverse artiklar som experter har tidigare blivit kritiserade av SFM för deras svepande och ofta dåligt underbyggda anklagelser. Kritiken mot båda två kan läsas i vår rapport om Uppdrag Granskning.

Styrelsen SFM

Med anledning av beviljade projektmedel av MUCF

Sveriges Förenade Muslimer (SFM) har blivit beviljade projektmedel för projektet Stå Upp! 2.0 av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).

“Vi ser att antimuslimsk rasism fortsätter vara en av de viktigaste frågorna – både i Sverige och internationellt – och vi ser fram emot att fortsätta jobba med vårt koncept av mobilisering, både på hemmaplan i Göteborg men också nationellt”, säger Wassim Goma, ordförande i SFM.

Projektet Stå Upp! 2.0 är en fortsättning på det projekt som leddes av Maimuna Abdullahi och Amanj Aziz under 2015-2016. Stå Upp! 2.0 kommer skilja sig i att det är ett nationellt projekt med fortsatt fokus på rasismens historia, dess nutida skepnader och dess effekter och konsekvenser för muslimer, med ett utökat fokus på social mobilisering. 

“SFM är absolut rätt forum för dessa diskussioner – både med erfarenheter av medial demonisering och rena fysiska attacker på både förening och individer kopplade till föreningen. De som hävdar annorlunda har ingen, eller förvrängd, kunskap om föreningen, dess uppbyggnad, dess värderingar eller dess verksamhet. Vi ser påståenden om föreningens olämplighet som ett bevis i sig självt på varför projektet behövs”, säger Wassim Goma.

Projektstart kommer att vara till hösten. 

Presskontakt: info@sverigesmuslimer.se

Pressmeddelande 25 mars 2016

Med anledning av att kommunen på vaga grunder sagt upp Sverige Förenade Muslimers (SFM) bokning av Lundby Strand Sporthall och mediernas rapportering om ärendet, vill SFM framföra följande:

”Vi har skrivit ett öppet brev tillsammans med nio andra organisationer för att synliggöra hur enkelt grundläggande rättigheter kan åsidosättas i arbetet mot våldsbejakande extremism”, säger Amanj Aziz, projektmedarbetare i SFM-projektet Stå Upp.

Beslutet om att SFM sägs upp från bokningen av sporthallen kom 17 mars där man hänvisade att man fått information om att polisen i Göteborg upprättat en anmälan mot ”personer knutna till den aktuella verksamheten” som ”kan misstänkas för brott inom området våldsbejakande extremism”.

”Kommunens formulering är minst sagt besynnerlig. Oskuldpresumtion är en viktig rättsstatsprincip men trots det straffar kommunen föreningen på grund av en anmälan SFM inte ens kan ta del av. Redan i september försvårade kommunen hallbokning och i november 2015 uttryckte de i ett mail att de inte vill att SFM ska vara i kommunala hallar. Detta verkar handla om mer än en anmälan. Kommunen måste tala klarspråk”, säger Amanj Aziz.

Det öppna brevet har kommenterats av kommunens kommunalråd Mariya Voyvodova och Daniel Bernmar, som intervjuades på P4 Göteborg och svarade där att de är intresserade av att träffas.

”Vi välkomnar detta och ser det som ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att kommunens ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter inser att arbetet mot våldsbejakande extremism äventyrar svenska muslimers demokratiska fri- och rättigheter. Att kollektivt bestraffa en svensk förening på detta sätt är otroligt problematiskt”, säger Amanj Aziz.

I Göteborgs-Posten (GP) intervjuas Magnus Sandelin som menar på det finns en ”miljö kring den här föreningen som är väldigt extrem”. SFM har redan dementerat och bemött alla dessa anklagelser tidigare. Förra året avslöjande dessutom SFM i samband med Uppdrag Granskning Magnus Sandelin för att sitta på dubbla stolar; både som uppdragstagare hos Mona Sahlin samtidigt som han arbetar med att granska makten.

”Medier är medier och det är synd att opartiskheten varit frånvarande i många rapporteringar kring ärendet. Man har många gånger helt och hållet struntat i det öppna brevet eller tidigare pressmeddelanden. Det påvisar också att frågan om yttrandefrihet också är en fråga om yttrandemöjlighet, eftersom en del av befolkningen riskerar ständigt att tystas och osynliggöras”, säger Amanj Aziz.

SFM kommer att hålla konferensen som planerat 26-27 mars, med en del programförändringar.

Presskontakt, info@sverigesmuslimer.se

Presstalespersoner för SFM: Maimuna Abdullahi och Amanj Aziz.
För att komma till öppna brevet klicka här.
För att komma till pressektionen klicka här.

Pressmeddelande 31 maj 2015

Pressmeddelande 31 maj 2015

Med anledning av att Sveriges Förenade Muslimer (SFM) fått beviljat projektmedel från Myndigheten för ungdom- och civilsamhällsfrågor (MUCF) för att jobba mot rasism och intolerans har vissa medier, som Svenska Dagbladet (SvD) och Expressen beskrivit oss som spridare av “IS-propaganda” och att vi bjudit in “IS-krigare”.

Dessa rykten baseras på Uppdrag Gransknings (UG) avsnitt 22 april 2015, “Jihad i Göteborg” som SFM besvarade och avfärdade kraftigt i en rapport som kan laddas ner här.

“SvD:s Naomi Abramowicz och Expressens Anna Dahlberg verkar tro på allt medier publicerar. Som mediepersoner borde de vara mer benägna att söka historiens andra perspektiv, men de väljer att helt och hållet ignorera vår rapport om UG, eller för den delen att kontakta oss överhuvudtaget för en kommentar. Frågan är om inte SvD och Abramowicz gjort sig skyldiga till förtal och vi kommer att ta alla nödvändiga rättsliga åtgärder mot detta”, säger SFMs pressansvarige Mouad Zamzam.

Projektmedlen som SFM har beviljats är för projektet Stå Upp! som går ut på att stärka muslimer i rättighetsfrågor och för att deltagare i de utbildningar man tänkt hålla ska ha verktyg för att bemöta och motarbeta den allt mer påtagliga rasismen i samhället.

“Ryktesspridningen och svartmålningen av SFM på så otroligt falska grunder som SvD och Expressen gör visar projektets akuta nödvändighet. För många muslimer är denna exponering för rasism vardagligt och därför anser vi att resurser ska läggas på de som riskerar att få sin trygghet och rörelsefrihet begränsad och sina rättigheter åsidosatta”, säger SFMs ordförande Wassim Goma.

Anklagelserna om IS-sympatier är tagna ur luften och är baserade på guilt-by-association, förvrängningar och halmgubbar.

“Många muslimer saknar de kommunikationsvägar som många av dessa journalister har, och därför är yttrandefriheten en fråga om yttrandemöjlighet. Vi anklagas för mycket och därmed får vi ständigt finnas till i skuggan av anklagelserna istället för en rättvis självrepresentation. Svenska muslimer behöver utveckla verktyg för att kräva sina rättigheter”, säger Wassim Goma.

Läs också pressmeddelande 24 april 2015 och 4 maj 2015 gällande Uppdrag Granskning och SFM.

För mer info om projektet eller andra pressfrågor, kontakta pressansvarig Mouad Zamzam, info@sverigesmuslimer.se