Temadag – Ramadan

received_10154182370877552

as’Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh!
Älskade syskon, nu närmar sig Ramadan och vi vill förbereda oss på bästa sätt. Kom till Backa Folketshus och delta i en informativ dag, köp med dig mat till din ev. första suhoor eller en liten Ramadan/Eid present till dina kära!
LalesKreativa kommer vara på plats med dekorerade ljus, koppar och liknande, passa på! Anmäl dig till sfm.forening@gmail.com

Öppet brev till Göteborgs Stads kommunalråd Mariya Voyvodova och Daniel Bernmar,

Öppet brev till Göteborgs Stads kommunalråd Mariya Voyvodova och Daniel Bernmar,

Vi, som skrivit under det här brevet, är bekymrade över vad som sker i arbetet mot våldsbejakande extremism i Göteborgs stad. En konsekvens av det arbetet är att föreningar som driver rättighetsfrågor i vid bemärkelse för närvarande utsätts för en press av staden. Ett aktuellt exempel är Sveriges Förenade Muslimer (SFM), som årligen anordnar JAG ÄR MUSLIM-konferensen, en konferens som riktar sig primärt till unga som identifierar sig som muslimer. Till konferensen bjuds föreläsare från hela världen och från hela Sverige besöker muslimer Göteborg under dessa dagar. Årets konferens skulle hållas 26-27 mars 2016 och ämnet var Koranen. För denna konferens hade Lundby Strands Sporthall bokats.

Den 17 mars 2016 tilldelades Sveriges Förenade Muslimers (SFM) ett beslut där en avbokning av Lundby Strands Sporthall gjordes, utfärdat av förvaltningschefen Pia Zätterström på Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad (IOFF). Skälen för avbokningen uppgavs vara att man fått information om att Polisen i Göteborg upprättat en anmälan mot ”personer knutna till den aktuella verksamheten” som ”kan misstänkas för brott inom området våldsbejakande extremism”.

SFM har innan detta beslut haft det enormt svårt att hyra en lokal av kommunen. Man kontaktade IOFF redan september 2015 för att boka en lokal och önskade då Angereds Arena, som man använt tidigare år. Till svar fick SFM att Angered är ett ”socialt utsatt” område dit många flyktingar kommit som flytt från extremister – insinuerandes att SFM då representerar dessa extremister

Beslutet och bemötandet från Göteborgs Stad är otroligt problematiskt och riskerar att inskränka muslimers demokratiska rättigheter. Det åsidosätter såväl den grundlagsskyddade mötesfriheten och den viktiga rättsstatsprincipen om oskuldspresumtion. Dessutom hänvisar Pia Zätterström till en icke-existerande juridisk grund för sitt beslut, våldsbejakande extremism. Det går inte att dömas i Sverige för våldsbejakande extremism. Det används också mycket vaga formuleringar som ”personer knutna till den aktuella verksamheten” som ”kan misstänkas” för att stoppa SFMs konferens. Att man dessutom från Göteborgs Stad gör ett sådant beslut baserat på att för oss okända personer ”kan misstänkas” är också besynnerligt.

SFM har varit i kontakt med både polisen i Storgöteborg och Säkerhetspolisen utan att få några svar förutom att hänvisas till att ingen information kan delges eftersom anmälan är ”säkerhetsknuten”. SFMs mötesfrihet begränsas alltså på anklagelser de inte ens kan ta del av.

Muslimska organisationer och aktivister har länge påpekat att terrorlagstiftningen och arbetet mot våldsbejakande extremism kommer att slå hårt mot muslimer och det muslimska civilsamhället. Att muslimska organisationer diskrimineras genom att selektivt väljas ut för granskningar, ingrepp, begränsningar och ifrågasättanden är ett allvarligt demokratiskt problem.

SFM har till dags dato ingen aning om vad beslutet grundar sig på, vilket visar hur grundläggande rättigheter enkelt kan åsidosättas när helst makthavare känner för det. Självklart ska en person som misstänks för brott prövas, korrekt och rättvist, men att kollektivt bestraffa en hel organisation är ytterst problematiskt från en demokratisk ståndpunkt.

Den mediala demoniseringen av muslimer och islam gör många av oss rädda att tala ut och stå upp för allas demokratiska rättigheter, eftersom demoniseringen riskerar att även drabba andra. Arbetet mot våldsbejakande extremism har också sedan det påbörjades inneburit enorma påfrestningar på muslimska organisationer som redan är överbelastade och som dras med ekonomiska svårigheter. Därför anser vi att beslutet mot SFM inte bara handlar om SFM utan om alla svenska muslimers möjligheter till organisering, mötesfrihet och ett liv fritt från stigmatisering, demonisering och rasism.

Vi, de undertecknade, vill därför veta hur Göteborgs Stad kan garantera Göteborgs muslimers mötesfrihet. Göteborgs Stad riktar granskningar, begränsningar, ifrågasättanden och ingrepp mot muslimska organisationer på ett sådant sätt som man upplever att andra organisationer inte får.

Vi vill veta hur arbetet mot våldsbejakande extremism förhindras att göra ingrepp mot Göteborgs muslimers demokratiska fri- och rättigheter. Hur arbetar kommunen med att oskuldspresumtionen inte åsidosätts och att arbetet mot våldsbejakande extremism inte straffar svenska muslimer genom t ex begränsning av mötesfriheten, rasistiskt bemötande och demonisering?

Vi vill veta hur ett beslut kan tas baserat på att några eventuellt kan misstänkas för den icke-juridiska formuleringen ”brott inom området våldsbejakande extremism”?

Vi vill veta hur arbetet mot ojämlikhet i Göteborg går ihop med exkluderingen av stadens muslimer, bland annat genom arbetet mot våldsbejakande extremism?

För dessa syften vill vi, de undertecknande, omgående träffa er för att diskutera hur liknande situationer som denna kan förhindras i framtiden.

 

Sveriges Förenade Muslimer

Göteborgs Rättighetscenter – mot diskriminering

Pantrarna

Muslimska mänskliga rättighetskommittén

Lale Kvinnoförening

Islamiska Kulturföreningen i Göteborg

Svarta Safirer

Islamiska Kulturrådet 

Hayat Kvinnorörelse

Swedish Somali Youth League

 

För frågor om ärendet ansvarar Maimuna Abdullahi, projektledare STÅ UPP! och Amanj Aziz, projektmedarbetare STÅ UPP!. Alla frågor om beslutet och konferensen hänvisas till info@projektstaupp.se.

För frågor om Sveriges Förenade Muslimer (SFM) och deras verksamhet skickas dessa till info@sverigesmuslimer.se.

 

SFM konferens 2016 – Koranen – Din ledstjärna genom livet

12716185_811629552281905_5858703499317740375_o

Hjärtligt välkomna till JAG ÄR MUSLIM konferens 2016!

Årets konferens går under titeln “KORANEN – Din ledstjärna genom livet”.

Temat för konferensen skall beröra de samhällsproblem och utmaningar som muslimer dagligen påträffar, och som tyvärr utvecklas mot det mer negativa. Olika ämnen kommer, med Allahs vilja, att belysas där paralleller dras mot Koranen och Sunnah.

Varför ser muslimernas tillstånd ut som den gör idag och hur kan vi tillsammans förbättra detta tillstånd? Vilka medborgarrättigheter har varje individ om han eller hon utsätts för något diskriminerande eller brottsligt? Vart ska man vända sig? Dessa och många andra frågor och diskussioner kommer att belysas.

“JAG ÄR MUSLIM” konferensen har anordnats av Sveriges Förenade Muslimer sedan år 2012. Under åren har målet varit att samla såväl muslimer som icke- muslimer till en helg full med kunskap, stärka nya syskon band samt att stärka unga muslimers identitet i Sverige. Det har blivit oerhört viktigt med en plattform för unga muslimer i Sverige där vi kan uppmuntra varandra att utöva vår religion. Präglat av väl ansedda talare/shuyoukh, inspirerande underhållare, unika utställningar och lärorika workshops har “JAG ÄR MUSLIM” konferensen dragit till sig flera hundratals besökare varje år. Med Allahs hjälp skall årets konferens nå upp till era förväntningar och förhoppningsvis inspirera åhörarna till att lära sig mer om Islams primära bok Koranen, samt att även få nyttiga kunskaper om hur vi tillsammans kan förbättra muslimer nuvarande tillstånd.

Så förbered dig för två fullspäckade dagar med kunskap och gemenskap med syskon från hela landet, ett ypperligt tillfälle att lära känna nya människor samtidigt som kunskapsbanken och imanen (tron), med Allahs vilja, ökar.

 

http://konferens.sverigesmuslimer.se/

LÄS!-projektet

12243700_1516714725315067_1775792742_n

 

Då var det dags att starta upp Läs-Projektet i Göteborg! Läs-projektets mål är att varje hushåll i Sverige ska ha ett översatt exemplar av Koranen. Översättningen av Koranen kommer finnas tillgängligt på svenska, engelska, franska, ryska, tyska, bosniska, albanska, italienska, polska, makedonska. Det kommer ut fler språk i framtiden. Dessa böcker kommer delas ut gratis med hjälp av era generösa donationer. Med hjälp av era donationer kommer vi kunna trycka fler böcker och fortsätta dela ut bokexemplaren gratis tills vi uppnått målet. Projektet startades upp 2011 i Tyskland och finns nu fyra år senare i 12 länder, i cirka 140 städer. Vi har sedan dess delat ut över 1.600.000 exemplar av Koranen. All tacksamhet till vår Herre. I Sverige började vi i Malmö, sedan i Västerås och därefter i Borås. Nu vill vi även finnas i Göteborg. För det behöver vi ER hjälp! För att kunna starta upp detta är vi i behov av 40.000kr för att kunna investera i startpaketet som innehåller de material och böcker vi behöver. Betalningssätt: •Bankgiro 313-4772 • Swish 076-427 98 05. • Kontantbetalning (skicka PM) =>Märk betalningen med “Läsprojektet-Göteborg”. Var snälla och sprid detta! Gilla, kommentera och dela gärna så fler tar del av denna goda nyhet och kan vara med i detta projekt! Må Allah göra detta till vår fördel på domedagen och må Allah använda oss och inte byta ut oss, Amin! S P R I D !

Intensivkurs

intensivkurs 13-16 juni 2015

Sveriges Förenade Muslimer presenterar Intensivkurserna i Islams läror!Alhamdulillah vi har ännu en gång möjligheten att anordna intensivkurserna för att ge muslimer möjligheten att lära sig Islam i Sverige. Vi kommer att studera med shaykh Abdurrahman al-Qassas & shaykh Muhammad al-Shahraani och all undervisning kommer att in sha Allah ske på arabiska.Kurserna kommer att äga rum fr.o.m. 13:e juni – 16:e juni.

Kurser?
Man kommer att undervisa en grundläggande bok inom hadithens terminologier som heter: al-Bayqooniyah och de klassiska 40 Nawawi in sha Allah under dessa dagar.

Tid?
13:e juni – 16:e juni

Plats?
SFMs lokal, Generalsgatan 2a 415 05 Göteborg.

Krav?
Avgift: 500 kr
Full närvaro
Förstå arabiska

Ni kan anmäla er och finna mer info på https://sverigesmuslimer.se/intensivkurs/

Grundkurser inom Islam och dess läror

10994599_652133781564817_7666751613762805255_n

 

Alhamdulillah så kommer vi sätta igång med grundläggande kurser om Islam och dess läror. Dessa kurser kommer bland annat att gå igenom viktiga ämnen som ‘aqeedah(troslära), fiqh(rättsvetenskap) och andra viktiga ämnen vad gäller de viktigaste aspekterna en muslim måste känna till.

Profeten(må Allahs frid och välsignelser vare med honom) sade: “Att söka kunskap[islamisk sådan] är obligatoriskt för varje muslim” [Återberättad av ibn Majah]

Det är av största vikt att vi känner till vår religion som vi bör göra.

Hur ser kursplanen ut?

Vi kommer att börja med grunder i dessa olika ämnen och öka successivt i olika nivåéer, exempelvis i Fiqh (rättsvetenskap):

  • “Första nivån”: Hur gör man Wudu, vad är sunnah och vad är wajib.
  • “Andra nivån”: Bevisen från koran och sunnah på dessa handlingar.
  • “Tredje nivån”: Vad säger de olika Madhab (rättsskolorna), och vilka bevis använder de sig av samt vad det mest korrekta synen är.

När startar dessa kurser?
Kursen startar den 3:e mars in sha Allah, kl 17:00 i SFM, Generalsgatan 2a, 415 05 Göteborg.

Därefter kommer kursen att hållas varje tisdag kl 17:00.

Vem kommer undervisa i dessa kurser?
Läraren kommer vara Bror Mansoor som har spenderat de senaste åtta åren i Islamiska Universitet i Medina, Saudiarabien. Där läste han Dawah/usool ad-deen (Daawa och Theologi).

För att delta måste du registrera dig nedan!

Det kostar inget att delta på kurserna och det är för både bröder och systrar!

JAG ÄR MUSLIM-konferens 2015

konf

Nu är det dags för JAG ÄR MUSLIM konferens 2015 ! Årets konferens går under titeln “- Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.” [21:107] . Under två fullspäckade dagar med
kunskap, kommer vi att försöka med Allahs hjälp att upplysa och väcka intresse för vår ärade profet Muhammad (må Allahs frid och välsignelser vare över honom).Vem är egentligen denne man som har väckt så många känslor runt om i världen?

“JAG ÄR MUSLIM” konferensen har anordnats av Sveriges Förenade Muslimer sedan år 2012 (med undantag för år 2013). Under åren har målet varit att samla såväl muslimer som icke-
muslimer till en helg full med kunskap, stärka nya syskon band samt att stärka unga muslimers identitet i Sverige. Det har blivit oerhört viktigt med en plattform för unga muslimer i Sverige där vi kan uppmuntra varandra att utöva vår religion. Präglat av väl ansedda talare/shuyoukh, inspirerande underhållare, unika utställningar och lärorika workshops har “JAG ÄR MUSLIM” konferensen dragit till sig hundratals besökare varje år.

Med Allahs hjälp skall årets konferens nå upp till era förväntningar och förhoppningsvis inspirera till att efterfölja vår ärade profet Muhammed (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) !

Ta nu detta gyllene tillfälle i akt till att söka kunskap och knyta nya syskon-band!

För mer info kika in på www.konferens.sverigesmuslimer.se

 

‪#‎sfmkonferens2015‬
‪#‎jagärmuslim2015‬
‪#‎sfmkonferens‬
‪#‎sfmuslimer‬

Temadag: Prövningar

10960223_650793838365478_4787450208695151587_o

 

Välkommen till SFMs temadag som kommer att handla om prövningar, visdomen bakom de och att med tålamod kommer lättnad.

Vi kommer besökas av inga andra än Bilal SMS, Abu Saad och Mohammed Loshaj som besöker oss för första gången.

Temadagen kommer att äga rum den 28:e februar kl 16:00 och vi avslutar dagen in sha Allah ca 20:30.

Som vanligt kommer vi hålla temadagen i vår lokal, SFM-lokalen på Generalsgatan 2a, 415 05 Göteborg.

Det kommer att bjudas på fika och det kommer att finnas möjlighet att köpa mat för en billig peng. Välkomna!!!

Dela med dig, må Allah belöna dig!

Solidaritet gentemot ummahn

temadag

SFM presenterar temadagen:

Solidaritet gentemot ummahn

En dag med föreläsningar, auktion, poesi och mycket mer för de behövande i Syrien.

Matförsäljning varav allt oavkortat går till de behövande i Syrien.

Vart?
SFMs lokal, Generalsgatan 2a 415 05 Göteborg
När?
Lördag den 13 dec 15:50 – 20:15

Medverkande?
SMS-Bilal, Abu Saad, Mohamed Farisi,

Vi kommer dessutom gästas av Solidaritetscenter

SFM presenterar temadagen:

Solidaritet gentemot ummahn

En dag med föreläsningar, auktion, poesi och mycket mer för de behövande i Syrien.

Matförsäljning varav allt oavkortat går till de behövande i Syrien.

Vart?
SFMs lokal, Generalsgatan 2a 415 05 Göteborg
När?
Lördag den 13 dec 15:50 – 20:15

Medverkande?
SMS-Bilal, Abu Saad, Mohamed Farisi,

Vi kommer dessutom gästas av Solidaritetscenter