Förklaring av de 40 Nawawi

40-nawawi
Förklaring av de 40 Hadith Al-Nawawi

Föreläsare: Ahmed Suleiman, Abu Muadh

40 Nawawi är en bok med 42 hadither(återberättelser) från Profeten Muhammad må Allahs frid och välsignelser vare med honom. “Boken är sammanställd av Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya Sharaf al-Nawawi(från Nawa, Syrien). Denna stora lärd levde mellan 1233-1277 och anses vara bland de stora lärda inom flera kunskapsområden. I denna samling har han försökt samla de mest grundläggande principerna inom Islam. Hans magnifika verk beundras än idag av den muslimska nationen jorden runt.

Alla filer är i mp3 format.