Lördagsföreläsning 2/11

En av våra plikter som muslim är att visa föräldrar godhet. Det är något som vi oftast glömmer i vår tid. Vi jämför vårt beteende mot föräldrarna med andras och utifrån det bestämmer om det är tillräckligt eller inte. Vi själva bestämmer hur mycket respekt vi ger
dem. Vi väger deras moral mot oss och svarar med likadant.
Men detta är en skyldighet som muslim för
oss, vilket innebär att islam har lagt krav för hur vi ska behandla våra föräldrar. Vart dras gränsen? Vad är våra skyldigheter om våra föreldrar har lämnat detta liv, våra skyldigheter om de inte är muslimer eller icke praktiserande? Ger vi dem de rätten som krävs ? Vad är konsekvenserna?

Abu saad kommer att hålla en påminnelse på
lördag för att betona och lära oss om vår plikt
mot föräldrar. Glöm inte att sprida detta! Ta med vänner och spendera er helg med att påminna er själva om er religion !