SFM beviljade projektmedel

Den 20 oktober 2016 har MUCF meddelat beslut om att bevilja SFM projektbidrag för Stå Upp! 2.0. Beslutet kan läsas i sin helhet på http://www.mucf.se/beslut-om-bidrag.

När det uppmärksammades att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljat Sveriges Förenade Muslimer projektmedel (SFM) den 15 Juni 2016, kom falska anklagelserna och ryktesspridningen om SFM som brev på posten. Som ett resultat av det stora trycket beslutade MUCF att inleda en utredning för att på nytt pröva huruvida SFM uppfyller kriterierna för att erhålla projektbidrag.

MUCF har i sin utredning inte funnit grund för att göra någon annan bedömning av sitt tidigare beslut. Därför beviljas SFM projektbidrag för att fortsätta sitt arbete för att rusta de som drabbas av antimuslimsk rasism med de nödvändiga kunskaperna och verktygen för mobilisering.

”SFM välkomnar MUCFs beslut att bevilja projektbidrag för Stå Upp! 2.0. Drevet mot SFM och den medielogik som möjliggör falsk och missvisande ryktesspridning, påvisar behovet av projektet”, säger Wassim Goma, ordförande för Sveriges Förenade Muslimer.

SFM har bemött alla missvisande och falska anklagelser som framförts i stora medieplattformar. Dessa går att läsa på https://sverigesmuslimer.se/category/press/. Fortsättningsvis kommer SFM att koncentrera sig på utveckling av verksamheten och att tillmötesgå sina medlemmars behov.

”Vi har så gott vi kan tidigare besvarat alla frågor i syfte att räta ut de frågetecken som uppstått. Nu har MUCF gjort en noggrann utredning och vi kommer att koncentrera oss på att tillmötesgå våra medlemmars behov och utveckla vår verksamhet”, avslutar Wassim Goma.

Alla medieförfrågningar gällande projekt Stå Upp 2.0! skickas skriftligen till:
maimuna@projektstaupp.se

Frågor som bedöms relevanta för projektet och som inte besvarats av SFM tidigare, besvaras skriftligen i turordning.