Om oss

Vilka är vi?

Sveriges Förenade Muslimer (SFM) är en ideell förening med säte i Göteborg.
Organisationen bildades 2011 och har sedan dess varit ett konstruktivt forum för frågor gällande svenska muslimer i Västra Götaland. Föreningen driver de centrala aktiviteterna i ytterkanten av nordöstra Göteborg där muslimer utgör en stor andel av befolkningen. Vi är ett komplement, och inte ett alternativ, till de befintliga krafter som jobbar för svenska muslimers självklara delaktighet i samhället. Därför har föreningen en bred bas som vi jobbar utifrån.

Våra mål?

Vårt mål är att utbilda och sprida Islams lära till ungdomar i Sverige och hjälpa de att vara ett bidragande faktor till samhället vi lever i på ett positivt och konstruktivt sätt. Vi vill ha en aktiv roll tillsammans med övriga aktörer i samhället att motverka kriminalitet och den destruktiva livsstil som finns bland ungdomar i förorten.

Vår vision?

Vår vision är att se aktiva och praktiserande ungdomar som representerar Islam i det svenska samhället.