Pressmeddelande – 24 april 2015

Pressmeddelande 24 april 2015

Med anledning av Uppdrag Gransknings program ”Jihad i Göteborg” 22 april 2015 vill Sveriges Förenade Muslimer (SFM) göra följande uttalanden:

Uppdrag Granskning (UG) försöker att under programmets gång koppla ihop oss med IS, och påstår att vi anlitat ”IS-föreläsare”. Hela programmet strider mot objektivitet och bra research.

”Vi är mycket besvikna på UG och den bild de försöker ge av oss. De utnyttjar sin mediemakt för att trampa ner gräsrötterna. Vi ifrågasätter deras opartiskhet, bland annat med tanke på att researcher för programmet, Magnus Sandelin, står Mona Sahlin som är samordnare mot våldsbejakande extremism väldigt nära. Vi ifrågasätter också den tesdrivna journalistiken”, säger SFMs talesperson Mouad Zamzam.

I en artikel som UG publicerar 23 april påstås det: ”Och i mitten av april i år höll föreningen en konferens på Angereds arena, i nordöstra Göteborg. Muslimer från hela Sverige träffades för att lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner och workshops. Som talare hade flera IS-sympatisörer bjudits in. En av föreläsarna är den man vi har valt att kalla ”Erik”, som just nu befinner sig i Syrien för att strida med Islamiska staten, och som uppmanar fler att åka ner.”

”Detta är rena lögner. Våra videor från årets konferens är uppe på vår Youtube-kanal, och alla föreläsningar kan ses av alla. Inte en enda IS-sympatisör höll föreläsning. Och ”Erik” befinner sig enligt uppgift i Syrien – hur skulle han ha deltagit på vår konferens? UG försöker att skapa en sanning, inte att återge den”, säger Mouad Zamzam.

Under årets konferens som hölls i Angered bjöd SFM in kommunens representanter som deltog på hela konferensen. Även Integrationspolisen deltog under alla föreläsningar.

”Vi har alltid haft, och kommer fortsätta ha, bra kontakt med kommun och andra relevanta aktörer i samhället. Vi vill vara en öppen organisation, och därför var också kommunens representanter samt integrationspolisen med på eget bevåg under hela konferensen”, säger Mouad Zamzam.

SFM anser att programmet inte höll den opartiskhet som public service ska göra.

”Programmet är en skam för Public Service. De förvränger islamiska koncept, kan inte uttala namn samt brister i opartiskhet. Islamistnojan som tagit UG åt huvudet, som gjort så att muslimska organisationer fått utgöra en stor del av deras säsong, bör synliggöras och ifrågasättas. Vi motsätter oss också det absurda i att enskilda tjänstemän avkrävs avståndstagande från IS”, säger Mouad Zamzam.

SFM är en ung organisation med en bred verksamhet: ”SFM är en av Västsveriges största muslimska organisationer med runt 500 aktiva medlemmar och många fler aktivitetsdeltagare. Vi anordnar föreläsningar, läger, feministiskt självförsvar, seminarier och sportaktiviteter för unga killar och tjejer. Vi driver också en av Sveriges populäraste koranskolor. Med andra ord är vi en mångfacetterad organisation långt ifrån de förvrängningar som florerar på nätet om oss”, säger SFMs ordförande Wassim Goma.

För mer information, se www.sverigesmuslimer.se
Presskontakt, Mouad Zamzam, [email protected]


2015-04-24
Uppdatering kl 19.00

Uppdrag Granskning ber om ursäkt

Uppdrag Granskning (UG) har efter vårt pressmeddelande genom deras representant Fouad Youcefi ändrat sin text till

”Och i mitten av april i år höll föreningen en konferens på Angereds arena, i nordöstra Göteborg. Muslimer från hela Sverige träffades för att lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner och workshops. Men föreningen har också tidigare anlitat IS-sympatisörer som föreläsare.”

från att tidigare ha anklagat oss på följande sätt

“Och i mitten av april i år höll föreningen en konferens på Angereds arena, i nordöstra Göteborg. Muslimer från hela Sverige träffades för att lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner och workshops. Som talare hade flera IS-sympatisörer bjudits in. En av föreläsarna är den man vi har valt att kalla ”Erik”, som just nu befinner sig i Syrien för att strida med Islamiska staten, och som uppmanar fler att åka ner”.

Fouad Youcefi skriver på mail:

”Hej,

Vi såg på er Facebooksida att ni hittat ett fel i en av våra artiklar. Jag ville gärna meddela att vi har infört en rättelse i artikeln.

Vi ber om ursäkt för felaktigheten.

Vänligen
Fouad Youcefi
Uppdrag granskning
SVT”

Pressmeddelande – 6 april 2015

Pressmeddelande
Sveriges Förenade Muslimer
6 april 2015

Med anledning av att Sveriges Förenade Muslimer (SFM) anordnar JAG ÄR MUSLIM-Konferensen 2015 ser SFM likheter med de spekulationer som ofta föregår muslimska arrangemang runt om i Europa i media och på sociala medier.

Rykten florerar och en nidbild av arrangemanget och organisationen målas upp för att sedan bekämpas, medan organisationen får minimala eller obefintliga möjligheter att bemöta anklagelser.

”Vi vill förebygga att rasismen utnyttjar journalister och skribenter att förvränga vår verksamhet, skrämma våra medlemmar och skapa motsättningar i samhället” säger SFMs ordförande Wassim Goma.

SFM har aldrig uttalat sig i media eller andra offentliga sammanhang, däremot har organisationens verksamhet omtalats av andra som beskrivit verksamheten felaktigt. ”Detta visar också på hur rasismens mekanismer fungerar – muslimer och deras verksamhet får ofta talas om, men inte med. När det väl är med är det för att stå till svars för de förvrängningar som föregått artikeln eller inslaget. Muslimer får sällan äga problemformuleringar i frågor som berör dem”, säger Wassim Goma.

Årets konferens äger rum på Angereds Arena under temat ”Profeten Muhammad” (frid vare med honom). Gästerna har handplockats för att deras kunskaper om ämnet anses av styrelsen vara utomordentliga. I en tid då många olika läger använder Profeten Muhammads (fvmh) ord för diverse ändamål, utgår vi från koranversen ”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk”. Till exempel har Shaykh Abu Eesa Niamatullah har pratat extensivt om detta i andra forum och är enligt oss en utomordentlig förebild då han var en av främsta muslimska företrädarna som kämpade för den engelska biståndsarbetaren Alan Hennings befrielse. Mer info om föreläsarna finns på konferenshemsidan.

”SFM är en av Västsveriges största muslimska organisationer med runt 500 aktiva medlemmar och många fler aktivitetsdeltagare. Vi anordnar föreläsningar, läger, feministisk självförsvar, seminarier och sportaktiviteter för unga killar och tjejer. Vi driver också en av Sveriges populäraste koranskolor. Med andra ord är vi en mångfacetterad organisation långt ifrån de förvrängningar som florerar på nätet om oss”, säger Wassim Goma.

För mer info om SFM, se www.sverigesmuslimer.se
Presskontakt Abu Saad, [email protected]