SFM beviljade projektmedel

Den 20 oktober 2016 har MUCF meddelat beslut om att bevilja SFM projektbidrag för Stå Upp! 2.0. Beslutet kan läsas i sin helhet på http://www.mucf.se/beslut-om-bidrag.

När det uppmärksammades att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljat Sveriges Förenade Muslimer projektmedel (SFM) den 15 Juni 2016, kom falska anklagelserna och ryktesspridningen om SFM som brev på posten. Som ett resultat av det stora trycket beslutade MUCF att inleda en utredning för att på nytt pröva huruvida SFM uppfyller kriterierna för att erhålla projektbidrag.

MUCF har i sin utredning inte funnit grund för att göra någon annan bedömning av sitt tidigare beslut. Därför beviljas SFM projektbidrag för att fortsätta sitt arbete för att rusta de som drabbas av antimuslimsk rasism med de nödvändiga kunskaperna och verktygen för mobilisering.

”SFM välkomnar MUCFs beslut att bevilja projektbidrag för Stå Upp! 2.0. Drevet mot SFM och den medielogik som möjliggör falsk och missvisande ryktesspridning, påvisar behovet av projektet”, säger Wassim Goma, ordförande för Sveriges Förenade Muslimer.

SFM har bemött alla missvisande och falska anklagelser som framförts i stora medieplattformar. Dessa går att läsa på http://sverigesmuslimer.se/category/press/. Fortsättningsvis kommer SFM att koncentrera sig på utveckling av verksamheten och att tillmötesgå sina medlemmars behov.

”Vi har så gott vi kan tidigare besvarat alla frågor i syfte att räta ut de frågetecken som uppstått. Nu har MUCF gjort en noggrann utredning och vi kommer att koncentrera oss på att tillmötesgå våra medlemmars behov och utveckla vår verksamhet”, avslutar Wassim Goma.

Alla medieförfrågningar gällande projekt Stå Upp 2.0! skickas skriftligen till:
[email protected]

Frågor som bedöms relevanta för projektet och som inte besvarats av SFM tidigare, besvaras skriftligen i turordning.

Fortsatt rasisthets mot SFM

Tisdag 16 augusti 2016 publicerade Göteborgs-Posten en ledare skriven av Mathias Bred där han fortsätter att reproducera tidigare falska anklagelser mot SFM.

Vi väljer därför, i punktform och simpelt, svara på alla de anklagelser Bred tar upp samt tidigare attacker på föreningen:

  1. SFM har aldrig varit utsatt för en Säpo-utredning. Detta är en lögn som upprepats av många skribenter men som alltså är felaktig. Fredrik Milder från Säpo påpekar: ”Den anmälda personen är oskyldig. Att en anmälan görs betyder inte att en person är misstänkt, att förundersökning är inledd eller att det görs en brottsutredning. Precis som Polismyndigheten är vi skyldiga att motta eventuella anmälningar för att se om man kan gå vidare. I det här fallet upprättades en anmälan som sedan lades ner”.
  2. SFM är ingen islamistisk organisation och kännetecknar inte sig själv som driven av islamism, som i den offentliga debatten likställs med extremism. Vad som dock menas med islamism är oklart i Breds artikel och det är därför svårt att ta ställning till begreppet som sådant.
  3. Uppdrag Gransknings program ”Jihad i Göteborg” visade inga kopplingar till föreläsare som ”krigat för Islamiska Staten” eller som uppmuntrat ”till terrordåd i Sverige”. SFM har svarat på programmet i rapporten ”Uppdrag Granskings program ’Jihad i Göteborg’” som släpptes 28 april 2015 och som kan laddas ner här.
  4. SFM har inga kopplingar till IS, vare sig i Sverige eller utomlands.
  5. SFM har aldrig i något avseende arrangerat något där någon på något sätt uttryckt stöd för terrorism eller för IS.
  6. SFM har och har haft nära kontakt med alla berörda myndigheter som gång på gång bedömt SFMs verksamhet som berättigat till bidrag, verksamhet och organisering.

När det gäller de uppgifter om kopplingar mellan Vetenskapsskolan och SFM, är och har dessa aldrig varit på organisatorisk nivå utan endast att individer kopplade till SFM arbetat eller arbetar på skolan. Eftersom demoniseringen av SFM baseras på falska uppgifter som påpekat i punkterna ovan är det också beklagligt att Vetenskapsskolan attackeras baserade på dessa falska uppgifter.

/Styrelsen SFM

Med anledning av fortsatta falska anklagelser i olika medier om SFM

Det florerar en hel del uppgifter, anklagelser och rykten om Sveriges Förenade Muslimer (SFM) på stora tidningar med anledning av att det 15 Juni 2016 uppmärksammades att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) beviljat projektmedel till SFM.

Sett till de flesta anklagelser har SFM redan besvarat de alla, som kan läsas under pressektionen på hemsidan.

Vi, SFM, anser att det problematisk med den hets som bedrivs just med anklagelser som ”IS-fanatiker” från Expressens ledarsida till att påstås ha bjudit in föreläsare som ”öppet hyllar Islamiska Staten”. T o m ungdomsinriktade tidningen 8 Sidor skriver en falsk uppgift om att en av de föreläsare som håller föreläsningar hos oss ”gillar terrorgruppen Islamiska Staten”.

SFM har aldrig haft några som helst föreläsare som hyllat eller propagerat för IS. De uppgifter som Uppdrag Granskning rapporterade om 2015 har vi på SFM besvarat i en rapport punkt för punkt, och den kan laddas ner här. Anklagelser om kopplingar till IS är rena lögner.

Påståenden om att SFM varit föremål för förundersökning hos Säpo är också falskt. Säpo fick in en anmälan som snabbt lades ner eftersom personen i fråga var oskyldig. Fredrik Milder som är pressekreterare sa till Göteborgs Fria 18 april att ”den anmälda personen är oskyldig”. Vidare säger han ”att en anmälan görs betyder inte att en person är misstänkt, att förundersökning är inledd eller att det görs en brottsutredning. Precis som Polismyndigheten är vi skyldiga att motta eventuella anmälningar för att se om man kan gå vidare. I det här fallet upprättades en anmälan som sedan lades ner”.

SFM har aldrig heller hetsat eller hotat, som påstås på Dagens Nyheter, mot HBTQ-personer. Det finns inte ett enda event som SFM har anordnat där någon kopplad till SFM spridit hat mot HBTQ-personer.

Både Magnus Ranstorp och Magnus Sandelin som används i diverse artiklar som experter har tidigare blivit kritiserade av SFM för deras svepande och ofta dåligt underbyggda anklagelser. Kritiken mot båda två kan läsas i vår rapport om Uppdrag Granskning.

Styrelsen SFM

Med anledning av beviljade projektmedel av MUCF

Sveriges Förenade Muslimer (SFM) har blivit beviljade projektmedel för projektet Stå Upp! 2.0 av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).

”Vi ser att antimuslimsk rasism fortsätter vara en av de viktigaste frågorna – både i Sverige och internationellt – och vi ser fram emot att fortsätta jobba med vårt koncept av mobilisering, både på hemmaplan i Göteborg men också nationellt”, säger Wassim Goma, ordförande i SFM.

Projektet Stå Upp! 2.0 är en fortsättning på det projekt som leddes av Maimuna Abdullahi och Amanj Aziz under 2015-2016. Stå Upp! 2.0 kommer skilja sig i att det är ett nationellt projekt med fortsatt fokus på rasismens historia, dess nutida skepnader och dess effekter och konsekvenser för muslimer, med ett utökat fokus på social mobilisering. 

”SFM är absolut rätt forum för dessa diskussioner – både med erfarenheter av medial demonisering och rena fysiska attacker på både förening och individer kopplade till föreningen. De som hävdar annorlunda har ingen, eller förvrängd, kunskap om föreningen, dess uppbyggnad, dess värderingar eller dess verksamhet. Vi ser påståenden om föreningens olämplighet som ett bevis i sig självt på varför projektet behövs”, säger Wassim Goma.

Projektstart kommer att vara till hösten. 

Presskontakt: [email protected]

Pressmeddelande 25 mars 2016

Med anledning av att kommunen på vaga grunder sagt upp Sverige Förenade Muslimers (SFM) bokning av Lundby Strand Sporthall och mediernas rapportering om ärendet, vill SFM framföra följande:

”Vi har skrivit ett öppet brev tillsammans med nio andra organisationer för att synliggöra hur enkelt grundläggande rättigheter kan åsidosättas i arbetet mot våldsbejakande extremism”, säger Amanj Aziz, projektmedarbetare i SFM-projektet Stå Upp.

Beslutet om att SFM sägs upp från bokningen av sporthallen kom 17 mars där man hänvisade att man fått information om att polisen i Göteborg upprättat en anmälan mot ”personer knutna till den aktuella verksamheten” som ”kan misstänkas för brott inom området våldsbejakande extremism”.

”Kommunens formulering är minst sagt besynnerlig. Oskuldpresumtion är en viktig rättsstatsprincip men trots det straffar kommunen föreningen på grund av en anmälan SFM inte ens kan ta del av. Redan i september försvårade kommunen hallbokning och i november 2015 uttryckte de i ett mail att de inte vill att SFM ska vara i kommunala hallar. Detta verkar handla om mer än en anmälan. Kommunen måste tala klarspråk”, säger Amanj Aziz.

Det öppna brevet har kommenterats av kommunens kommunalråd Mariya Voyvodova och Daniel Bernmar, som intervjuades på P4 Göteborg och svarade där att de är intresserade av att träffas.

”Vi välkomnar detta och ser det som ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att kommunens ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter inser att arbetet mot våldsbejakande extremism äventyrar svenska muslimers demokratiska fri- och rättigheter. Att kollektivt bestraffa en svensk förening på detta sätt är otroligt problematiskt”, säger Amanj Aziz.

I Göteborgs-Posten (GP) intervjuas Magnus Sandelin som menar på det finns en ”miljö kring den här föreningen som är väldigt extrem”. SFM har redan dementerat och bemött alla dessa anklagelser tidigare. Förra året avslöjande dessutom SFM i samband med Uppdrag Granskning Magnus Sandelin för att sitta på dubbla stolar; både som uppdragstagare hos Mona Sahlin samtidigt som han arbetar med att granska makten.

”Medier är medier och det är synd att opartiskheten varit frånvarande i många rapporteringar kring ärendet. Man har många gånger helt och hållet struntat i det öppna brevet eller tidigare pressmeddelanden. Det påvisar också att frågan om yttrandefrihet också är en fråga om yttrandemöjlighet, eftersom en del av befolkningen riskerar ständigt att tystas och osynliggöras”, säger Amanj Aziz.

SFM kommer att hålla konferensen som planerat 26-27 mars, med en del programförändringar.

Presskontakt, [email protected]

Presstalespersoner för SFM: Maimuna Abdullahi och Amanj Aziz.
För att komma till öppna brevet klicka här.
För att komma till pressektionen klicka här.

Pressmeddelande 31 maj 2015

Pressmeddelande 31 maj 2015

Med anledning av att Sveriges Förenade Muslimer (SFM) fått beviljat projektmedel från Myndigheten för ungdom- och civilsamhällsfrågor (MUCF) för att jobba mot rasism och intolerans har vissa medier, som Svenska Dagbladet (SvD) och Expressen beskrivit oss som spridare av ”IS-propaganda” och att vi bjudit in ”IS-krigare”.

Dessa rykten baseras på Uppdrag Gransknings (UG) avsnitt 22 april 2015, ”Jihad i Göteborg” som SFM besvarade och avfärdade kraftigt i en rapport som kan laddas ner här.

”SvD:s Naomi Abramowicz och Expressens Anna Dahlberg verkar tro på allt medier publicerar. Som mediepersoner borde de vara mer benägna att söka historiens andra perspektiv, men de väljer att helt och hållet ignorera vår rapport om UG, eller för den delen att kontakta oss överhuvudtaget för en kommentar. Frågan är om inte SvD och Abramowicz gjort sig skyldiga till förtal och vi kommer att ta alla nödvändiga rättsliga åtgärder mot detta”, säger SFMs pressansvarige Mouad Zamzam.

Projektmedlen som SFM har beviljats är för projektet Stå Upp! som går ut på att stärka muslimer i rättighetsfrågor och för att deltagare i de utbildningar man tänkt hålla ska ha verktyg för att bemöta och motarbeta den allt mer påtagliga rasismen i samhället.

”Ryktesspridningen och svartmålningen av SFM på så otroligt falska grunder som SvD och Expressen gör visar projektets akuta nödvändighet. För många muslimer är denna exponering för rasism vardagligt och därför anser vi att resurser ska läggas på de som riskerar att få sin trygghet och rörelsefrihet begränsad och sina rättigheter åsidosatta”, säger SFMs ordförande Wassim Goma.

Anklagelserna om IS-sympatier är tagna ur luften och är baserade på guilt-by-association, förvrängningar och halmgubbar.

”Många muslimer saknar de kommunikationsvägar som många av dessa journalister har, och därför är yttrandefriheten en fråga om yttrandemöjlighet. Vi anklagas för mycket och därmed får vi ständigt finnas till i skuggan av anklagelserna istället för en rättvis självrepresentation. Svenska muslimer behöver utveckla verktyg för att kräva sina rättigheter”, säger Wassim Goma.

Läs också pressmeddelande 24 april 2015 och 4 maj 2015 gällande Uppdrag Granskning och SFM.

För mer info om projektet eller andra pressfrågor, kontakta pressansvarig Mouad Zamzam, [email protected]

Pressmeddelande 4 maj 2015

Sveriges Förenade Muslimer kritiserar och anmäler Uppdrag Granskning

Sveriges Förenade Muslimer (SFM) släpper rapporten ”Uppdrag Gransknings program ”Jihad i Göteborg”” måndag 4 maj 2015, med anledning av Uppdrag Gransknings (UG) program ”Jihad i Göteborg” som sändes 22 april på SVT.

”I rapporten tar vi upp det problematiska med UG:s förfarande, research och anklagelser. T ex så har UG ägnat 33% av säsongen 2015 åt muslimer och islam – fastän muslimer varken innehar maktpositioner av avgörande roll i samhället eller utgör den andel av populationen. Vi påvisar också den jäviga situationen med Magnus Sandelin som jobbar på uppdrag åt regeringen och ifrågasätter hur han i sådana fall klarar av uppdraget med att granska makten”, säger SFM:s talesperson Mouad Zamzam.

SFM kritiserar också UG på innehållet och anklagelserna. Bland annat tar man upp hur ett citat där en föreläsare hänvisar till en lärd i islamisk historia, men återges som om citatet direkt kommer från honom själv.

”Anklagelserna mot SFM är krystade och substanslösa. De består i att kräva SFM på omöjliga förmågor, som att kunna förutse handlingar av enskilda. Det finns inte ett enda bevis på att SFM någonsin förespråkat extremism, uppmuntrat extremism eller propagerat för extremism. Bevisbördan ligger på de anklagande parten och förvrängda, lösryckta och fabricerade bevis som att någon i SFM varit med någon som åkt någonstans är löjliga”, säger Mouad Zamzam.

SFM har också valt att anmäla avsnittet till Myndigheten för Radio och TV för att brista i saklighet och opartiskhet.

Läs rapporten genom att ladda ner den här.

För mer info om SFM, se www.sverigesmuslimer.se
Presskontakt, [email protected]

Pressmeddelande – 24 april 2015

Pressmeddelande 24 april 2015

Med anledning av Uppdrag Gransknings program ”Jihad i Göteborg” 22 april 2015 vill Sveriges Förenade Muslimer (SFM) göra följande uttalanden:

Uppdrag Granskning (UG) försöker att under programmets gång koppla ihop oss med IS, och påstår att vi anlitat ”IS-föreläsare”. Hela programmet strider mot objektivitet och bra research.

”Vi är mycket besvikna på UG och den bild de försöker ge av oss. De utnyttjar sin mediemakt för att trampa ner gräsrötterna. Vi ifrågasätter deras opartiskhet, bland annat med tanke på att researcher för programmet, Magnus Sandelin, står Mona Sahlin som är samordnare mot våldsbejakande extremism väldigt nära. Vi ifrågasätter också den tesdrivna journalistiken”, säger SFMs talesperson Mouad Zamzam.

I en artikel som UG publicerar 23 april påstås det: ”Och i mitten av april i år höll föreningen en konferens på Angereds arena, i nordöstra Göteborg. Muslimer från hela Sverige träffades för att lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner och workshops. Som talare hade flera IS-sympatisörer bjudits in. En av föreläsarna är den man vi har valt att kalla ”Erik”, som just nu befinner sig i Syrien för att strida med Islamiska staten, och som uppmanar fler att åka ner.”

”Detta är rena lögner. Våra videor från årets konferens är uppe på vår Youtube-kanal, och alla föreläsningar kan ses av alla. Inte en enda IS-sympatisör höll föreläsning. Och ”Erik” befinner sig enligt uppgift i Syrien – hur skulle han ha deltagit på vår konferens? UG försöker att skapa en sanning, inte att återge den”, säger Mouad Zamzam.

Under årets konferens som hölls i Angered bjöd SFM in kommunens representanter som deltog på hela konferensen. Även Integrationspolisen deltog under alla föreläsningar.

”Vi har alltid haft, och kommer fortsätta ha, bra kontakt med kommun och andra relevanta aktörer i samhället. Vi vill vara en öppen organisation, och därför var också kommunens representanter samt integrationspolisen med på eget bevåg under hela konferensen”, säger Mouad Zamzam.

SFM anser att programmet inte höll den opartiskhet som public service ska göra.

”Programmet är en skam för Public Service. De förvränger islamiska koncept, kan inte uttala namn samt brister i opartiskhet. Islamistnojan som tagit UG åt huvudet, som gjort så att muslimska organisationer fått utgöra en stor del av deras säsong, bör synliggöras och ifrågasättas. Vi motsätter oss också det absurda i att enskilda tjänstemän avkrävs avståndstagande från IS”, säger Mouad Zamzam.

SFM är en ung organisation med en bred verksamhet: ”SFM är en av Västsveriges största muslimska organisationer med runt 500 aktiva medlemmar och många fler aktivitetsdeltagare. Vi anordnar föreläsningar, läger, feministiskt självförsvar, seminarier och sportaktiviteter för unga killar och tjejer. Vi driver också en av Sveriges populäraste koranskolor. Med andra ord är vi en mångfacetterad organisation långt ifrån de förvrängningar som florerar på nätet om oss”, säger SFMs ordförande Wassim Goma.

För mer information, se www.sverigesmuslimer.se
Presskontakt, Mouad Zamzam, [email protected]


2015-04-24
Uppdatering kl 19.00

Uppdrag Granskning ber om ursäkt

Uppdrag Granskning (UG) har efter vårt pressmeddelande genom deras representant Fouad Youcefi ändrat sin text till

”Och i mitten av april i år höll föreningen en konferens på Angereds arena, i nordöstra Göteborg. Muslimer från hela Sverige träffades för att lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner och workshops. Men föreningen har också tidigare anlitat IS-sympatisörer som föreläsare.”

från att tidigare ha anklagat oss på följande sätt

“Och i mitten av april i år höll föreningen en konferens på Angereds arena, i nordöstra Göteborg. Muslimer från hela Sverige träffades för att lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner och workshops. Som talare hade flera IS-sympatisörer bjudits in. En av föreläsarna är den man vi har valt att kalla ”Erik”, som just nu befinner sig i Syrien för att strida med Islamiska staten, och som uppmanar fler att åka ner”.

Fouad Youcefi skriver på mail:

”Hej,

Vi såg på er Facebooksida att ni hittat ett fel i en av våra artiklar. Jag ville gärna meddela att vi har infört en rättelse i artikeln.

Vi ber om ursäkt för felaktigheten.

Vänligen
Fouad Youcefi
Uppdrag granskning
SVT”

Pressmeddelande – 6 april 2015

Pressmeddelande
Sveriges Förenade Muslimer
6 april 2015

Med anledning av att Sveriges Förenade Muslimer (SFM) anordnar JAG ÄR MUSLIM-Konferensen 2015 ser SFM likheter med de spekulationer som ofta föregår muslimska arrangemang runt om i Europa i media och på sociala medier.

Rykten florerar och en nidbild av arrangemanget och organisationen målas upp för att sedan bekämpas, medan organisationen får minimala eller obefintliga möjligheter att bemöta anklagelser.

”Vi vill förebygga att rasismen utnyttjar journalister och skribenter att förvränga vår verksamhet, skrämma våra medlemmar och skapa motsättningar i samhället” säger SFMs ordförande Wassim Goma.

SFM har aldrig uttalat sig i media eller andra offentliga sammanhang, däremot har organisationens verksamhet omtalats av andra som beskrivit verksamheten felaktigt. ”Detta visar också på hur rasismens mekanismer fungerar – muslimer och deras verksamhet får ofta talas om, men inte med. När det väl är med är det för att stå till svars för de förvrängningar som föregått artikeln eller inslaget. Muslimer får sällan äga problemformuleringar i frågor som berör dem”, säger Wassim Goma.

Årets konferens äger rum på Angereds Arena under temat ”Profeten Muhammad” (frid vare med honom). Gästerna har handplockats för att deras kunskaper om ämnet anses av styrelsen vara utomordentliga. I en tid då många olika läger använder Profeten Muhammads (fvmh) ord för diverse ändamål, utgår vi från koranversen ”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk”. Till exempel har Shaykh Abu Eesa Niamatullah har pratat extensivt om detta i andra forum och är enligt oss en utomordentlig förebild då han var en av främsta muslimska företrädarna som kämpade för den engelska biståndsarbetaren Alan Hennings befrielse. Mer info om föreläsarna finns på konferenshemsidan.

”SFM är en av Västsveriges största muslimska organisationer med runt 500 aktiva medlemmar och många fler aktivitetsdeltagare. Vi anordnar föreläsningar, läger, feministisk självförsvar, seminarier och sportaktiviteter för unga killar och tjejer. Vi driver också en av Sveriges populäraste koranskolor. Med andra ord är vi en mångfacetterad organisation långt ifrån de förvrängningar som florerar på nätet om oss”, säger Wassim Goma.

För mer info om SFM, se www.sverigesmuslimer.se
Presskontakt Abu Saad, [email protected]