Målet med arabiska lektionerna är att eleverna ska l��������ra sig l��������sa koranen korrekt, f��������������������r att uppfylla detta mål tillämpas ”Nourania” som undervisningsmetod. ”Nourania” metod ��r anpassad för barn och icke arabisktalande elever och hj��lper dem att lära sig läsa och uttala korrekt på ett enkelt och attraktivt sätt. Lektionerna hålls i samband med koranlektionen. ��r du intresserad? Kontakta någon av dem ansvariga för koranlektionen för mer info.