Furkanskolan

Furkanskolan är en koranskola för män, kvinnor, flickor och pojkar.
Alla är välkomna och alla är på olika nivåer.
Vi tillämpar utlärningsmetoden Al-Norania för att nybörjare ska lära sig läsa det arabiska språket. Sedan går de vidare till att lära sig det sista kapiteln i koranen, Juz Amma.