40-nawawi
Förklaring av de 40 Hadith Al-Nawawi

Föreläsare: Ahmed Suleiman, Abu Muadh

40 Nawawi är en bok med 42 hadither(��terberättelser) från Profeten Muhammad må Allahs frid och välsignelser vare med honom. ”Boken är sammanställd av Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya Sharaf al-Nawawi(fr��n Nawa, Syrien). Denna stora lärd levde mellan 1233-1277 och anses vara bland de stora lärda inom flera kunskapsområden. I denna samling har han försökt samla de mest grundläggande principerna inom Islam. Hans magnifika verk beundras än idag av den muslimska nationen jorden runt.

Alla filer är i mp3 format.